Pielgrzymki i wycieczki

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” organizuje coroczne pielgrzymki religijne do znaczących miejsc kultu, włączając Jasną Górę, Licheń, Warszawę i Rzym, dla duchowego zbliżenia członków.

Harmonogram Uroczystości Narodowych

Przegląd ważnych wydarzeń narodowych upamiętniających kluczowe momenty w historii Polski, od rocznic powstań po obchody dni pamięci, reflektujących ducha solidarności i niepodległości.

Piknik Wolności i Solidarności

Wydarzenie kulturalno-społeczne celebrujące wartości wolności i solidarności poprzez różnorodne aktywności, takie jak muzyka, warsztaty czy wystawy.

Wydarzenia