Ankieta informacyjna za II półrocze

Ankieta informacyjna za II półrocze

Organizacje Zakładowe NSZZ „Solidarność” mają obowiązek wypełniania Ankiety informacyjnej dwa razy w roku na dzień 30 czerwca za I półrocze oraz na dzień 31 grudnia za II półrocze