Podpisz wniosek o referendum ws. Zielonego Ładu

Podpisy można składać w zakładach pracy u przewodniczących OZ oraz w siedzibie i Oddziałach Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”…

Manifestowaliśmy w Warszawie przeciwko Zielonemu Ładowi

Ranem, z Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność na demonstrację przeciwko Zielonemu Ładowi wyruszyło do Warszawy ponad 300 związkowców reprezentujących branże, które poniosą konsekwencje unijnej utopii. O godz. 12 z placu Zamkowego wyruszą razem ze związkowcami z całego kraju przed siedzibę Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej oraz Sejmu RP.

Informacja dot. ważności kart MOL/ LOTOS

W związku z upływem ważności Kart LOTOS ( MOL) po pięciu latach od ich pierwszego wydania informujemy, iż nie trzeba składać nowych wniosków o ponowne wydanie Karty LOTOS. Warunkiem otrzymania nowej karty jest jej aktywne użytkowanie (przynajmniej raz w roku dokonanie na niej transakcji).

Harmonogram szkoleń związkowych

Zapraszamy do zapoznania się z nowym harmonogramem szkoleń związkowych w Regionie Rzeszowskim! NSZZ „Solidarność” oferuje serię seminariów i szkoleń dla członków związku, w tym seminarium poświęcone mobbingowi oraz dyskryminacji, a także szkolenia o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i dla społecznych inspektorów pracy. Szkolenia odbywać się będą w różnych lokalizacjach, w…

Pomóżmy wstawić witraż polskiej Niepodległości

Zwracamy się z gorącą prośbą do Organizacji Związkowych „Solidarności”, członków i sympatyków naszego związku oraz ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe na zakup do świątyni pw. bł. Jerzego Popiełuszki jednego z modułów witraża polskiej Niepodległości. Jako ofiarodawcy zostaniemy podpisani na ufundowanym przez siebie witrażu, a nasz wkład w dzieło budowania…

Nasze fundusze pomocowe

Apelujemy o wsparcie finansowe funduszy pomocowych przy Regionie Rzeszowskim NSZZ „Solidarność” …

Elektroniczna Legitymacja Członkowska

Zachęcamy niezdecydowanych do składania wniosków o wydanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej (ELC), która jest niezbędna, aby skorzystać z szeregu zniżek skierowanych do Członków NSZZ „Solidarność”. Koledzy i Koleżanki, Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” realizując Uchwałę programową przyjętą przez Krajowy Zjazd Delegatów w 2014 r., przystąpił do realizacji wdrożenia Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej (ELC).Zwracamy się za waszym pośrednictwem do wszystkich członków Związku o wypełnienie wniosków o wydanie Elektronicznej…

Rabaty na stacjach LOTOS

Każda osoba posiadająca legitymację członkowską NSZZ „Solidarność”, może za pośrednictwem Przewodniczącego swojej organizacji złożyć wniosek o wydanie karty rabatowej Lotos Biznes. Wydanie i korzystanie z kart jest bezpłatne. Członek może posiadać jedną kartę, wydaną na swoje imię i nazwisko. Miesięczny limit zakupów z rabatem to 2000 zł. Za wydanie i korzystanie z karty nie są pobierane żadne opłaty. Płatność następuje na stacji po ceniez naliczonym…

Zniżki na ubezpieczenia w PZU dla członków Solidarności

Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzięki programowi „Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”, Paweł Surówka, prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S. A. Warunkiem przystąpienia do Klubu…