Kluczowe Dokumenty i Formularze dla Członków NSZZ „Solidarność”

Dokumenty i formularze dostępne do pobrania to istotne narzędzia dla członków oraz osób zainteresowanych działalnością organizacji związkowej. Ankieta Informacyjna Organizacji Zakładowej dostępna jest w dwóch formatach: Word i PDF, co umożliwia łatwą edycję lub bezpośrednie wydrukowanie. Deklaracja członkowska w formacie PDF, ze względu na swój rozmiar, zawiera prawdopodobnie szczegółowe informacje niezbędne dla przyszłych członków. Wniosek o Legitymację Elektroniczną oraz różne druki zgłoszeniowe i wnioski o zasiłki statutowe ułatwiają członkom zarządzanie ich świadczeniami i usługami związkowymi. Z kolei regulaminy, takie jak Regulamin Funduszu Pomocy Bezrobotnym czy Regulamin Funduszu Charytatywnego „Pomoc Solidarnym”, dostarczają kompleksowych informacji o zasadach działania funduszy i są kluczowe dla przejrzystości i odpowiedzialności organizacji. Dokumenty te, wraz ze Statutem NSZZ „Solidarność” i zasadami tworzenia oraz rejestracji jednostek branżowych, stanowią podstawę prawną i organizacyjną dla funkcjonowania związku, zapewniając, że wszystkie procesy są przeprowadzane zgodnie z ustalonymi procedurami.

Załączniki do pobrania

  • Plik Deklaracja członkowska
  • Plik Wniosek o Elektroniczną Legitymację Członkowską
  • Plik Wniosek o Elektroniczną Legitymację Członkowską
  • Plik Wniosek o wydanie karty LOTOS - indywidualny
  • Plik Wniosek o wydanie karty LOTOS - zbiorczy
  • Plik Wniosek o wydanie karty LOTOS - zbiorczy
  • Plik Wniosek o zablokowanie karty
  • Plik Wniosek o zablokowanie karty Lotos
  • Plik Regulamin Funduszu Charytatywnego „Pomoc Solidarnym”
  • Plik Regulamin Funduszu Pomocy Bezrobotnym
  • Plik Regulamin Funduszu Pomocy Kościołowi na Wschodzie
  • Plik Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu Charytatywnego Pomoc solidarnym
  • Plik Wniosek o wypłatę zasiłku z tytułu urodzenia dziecka
  • Plik Wniosek o wypłatę zasiłku z tytułu urodzenia dziecka
  • Plik Wniosek o wypłatę zasiłku z tytułu zgonu członka związku
  • Plik Wniosek o wypłatę zasiłku z tytułu zgonu członka związku
  • Plik Wniosek o zapomogę do Zarządu Funduszu Pomocy Bezrobotnym
  • Plik Wniosek o zasiłek statutowy z tytułu zgonu członka rodziny
  • Plik Wniosek o zasiłek statutowy z tytułu zgonu członka rodziny
  • Plik Ordynacja Wyborcza 2023-2028
  • Plik Ordynacja wyborcza na kadencję 2023-2028 z uchwałą KK 9/2023
  • Plik Półroczna ankieta informacyjna
  • Plik Półroczna ankieta informacyjna
  • Plik Procedura-likwidacji-OZ
  • Plik Regulamin Funkcjonowania Oddziałów Regionu Rzeszowskiego
  • Plik Regulamin funkcjonowania Oddziałów Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność
  • Plik REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONU Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
  • Plik Regulamin Regionalnego Funduszu Strajkowego
  • Plik Statut NSZZ „Solidarność”
  • Plik Wyjaśnienia w sprawie potrącania składek a RODO
  • Plik Zasady obsługi branżowych jednostek
  • Plik Zasady tworzenia i rejestracji branżowych jednostek
  • Plik Formularz wniosku o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności
  • Plik Formularz zapytania o niekaralność
  • Plik Krzyż Zasługi informacje ogólne
  • Plik Medal za Długoletnią Służbę - informacje ogólne
  • Plik Regulamin przyznawania Odznaczenia Odznaczenia Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność
  • Plik Wniosek o nadani orderu odznaczenia
  • Plik Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę
  • Plik Wniosek o przyznanie odznaczenia "Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność"
  • Plik Druk zgłoszeniowy na szkolenie
  • Plik Druk zgłoszeniowy na szkolenie
  • Plik Wniosek o szkolenie dla członka związku zawodowego niepełniącego funkcji związkowych
  • Plik Wniosek o szkolenie dla działacza związkowego
  • Plik Wniosek o szkolenie dla społecznego inspektora pracy
 

Dokumenty i formularze

Załączniki

# Plik Pobrania
1 pdf Deklaracja członkowska 109
2 pdf Druk zgłoszeniowy na szkolenie 53
3 doc Druk zgłoszeniowy na szkolenie 95
4 doc Formularz wniosku o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności 67
5 pdf Formularz zapytania o niekaralność 100
6 doc Krzyż Zasługi informacje ogólne 99
7 doc Medal za Długoletnią Służbę - informacje ogólne 93
8 pdf Ordynacja Wyborcza 2023-2028 63
9 pdf Ordynacja wyborcza na kadencję 2023-2028 z uchwałą KK 9/2023 104
10 pdf Półroczna ankieta informacyjna 100
11 doc Półroczna ankieta informacyjna 90
12 pdf Regulamin Funduszu Charytatywnego „Pomoc Solidarnym” 69
13 pdf Regulamin Funduszu Pomocy Bezrobotnym 78
14 pdf Regulamin Funduszu Pomocy Kościołowi na Wschodzie 95
15 pdf Regulamin Funkcjonowania Oddziałów Regionu Rzeszowskiego 76
16 doc REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONU Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” 94
17 pdf Regulamin przyznawania Odznaczenia Odznaczenia Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność 69
18 pdf Regulamin Regionalnego Funduszu Strajkowego 95
19 pdf Statut NSZZ „Solidarność” 92
20 doc Wniosek o Elektroniczną Legitymację Członkowską 108
21 pdf Wniosek o Elektroniczną Legitymację Członkowską 124
22 doc Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę 91
23 doc Wniosek o nadani orderu odznaczenia 91
24 pdf Wniosek o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej 98
25 doc Wniosek o przyznanie odznaczenia "Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność" 88
26 pdf Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu Charytatywnego Pomoc solidarnym 91
27 pdf Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego dla osoby represjonowanej 101
28 doc Wniosek o szkolenie dla członka związku zawodowego niepełniącego funkcji związkowych 87
29 doc Wniosek o szkolenie dla działacza związkowego 97
30 doc Wniosek o szkolenie dla społecznego inspektora pracy 86
31 pdf Wniosek o wypłatę zasiłku z tytułu urodzenia dziecka 97
32 pdf Wniosek o wydanie karty LOTOS - indywidualny 80
33 pdf Wniosek o wydanie karty LOTOS - zbiorczy 98
34 doc Wniosek o zablokowanie karty Lotos 87
35 doc Wniosek o wypłatę zasiłku z tytułu urodzenia dziecka 104
36 doc Wniosek o zasiłek statutowy z tytułu zgonu członka rodziny 123
37 pdf Wniosek o zasiłek statutowy z tytułu zgonu członka rodziny 89
38 doc Wniosek o wypłatę zasiłku z tytułu zgonu członka związku 80
39 pdf Wniosek o wypłatę zasiłku z tytułu zgonu członka związku 97
40 pdf Wniosek o zapomogę do Zarządu Funduszu Pomocy Bezrobotnym 89
41 pdf Wyjaśnienia w sprawie potrącania składek a RODO 85
42 pdf Zasady obsługi branżowych jednostek 91
43 pdf Zasady tworzenia i rejestracji branżowych jednostek 44
44 xls Wniosek o wydanie karty LOTOS - zbiorczy 84
45 doc Procedura-likwidacji-OZ 21