Kluczowe Dokumenty i Formularze dla Członków NSZZ „Solidarność”

Dokumenty i formularze dostępne do pobrania to istotne narzędzia dla członków oraz osób zainteresowanych działalnością organizacji związkowej. Ankieta Informacyjna Organizacji Zakładowej dostępna jest w dwóch formatach: Word i PDF, co umożliwia łatwą edycję lub bezpośrednie wydrukowanie. Deklaracja członkowska w formacie PDF, ze względu na swój rozmiar, zawiera prawdopodobnie szczegółowe informacje niezbędne dla przyszłych członków. Wniosek o Legitymację Elektroniczną oraz różne druki zgłoszeniowe i wnioski o zasiłki statutowe ułatwiają członkom zarządzanie ich świadczeniami i usługami związkowymi. Z kolei regulaminy, takie jak Regulamin Funduszu Pomocy Bezrobotnym czy Regulamin Funduszu Charytatywnego „Pomoc Solidarnym”, dostarczają kompleksowych informacji o zasadach działania funduszy i są kluczowe dla przejrzystości i odpowiedzialności organizacji. Dokumenty te, wraz ze Statutem NSZZ „Solidarność” i zasadami tworzenia oraz rejestracji jednostek branżowych, stanowią podstawę prawną i organizacyjną dla funkcjonowania związku, zapewniając, że wszystkie procesy są przeprowadzane zgodnie z ustalonymi procedurami.

Załączniki do pobrania

  • Plik Deklaracja członkowska
  • Plik Wniosek o Elektroniczną Legitymację Członkowską
  • Plik Wniosek o Elektroniczną Legitymację Członkowską
  • Plik Wniosek o wydanie karty LOTOS - indywidualny
  • Plik Wniosek o wydanie karty LOTOS - zbiorczy
  • Plik Wniosek o wydanie karty LOTOS - zbiorczy
  • Plik Wniosek o zablokowanie karty
  • Plik Wniosek o zablokowanie karty Lotos
  • Plik Regulamin Funduszu Charytatywnego „Pomoc Solidarnym”
  • Plik Regulamin Funduszu Pomocy Bezrobotnym
  • Plik Regulamin Funduszu Pomocy Kościołowi na Wschodzie
  • Plik Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu Charytatywnego Pomoc solidarnym
  • Plik Wniosek o wypłatę zasiłku z tytułu urodzenia dziecka
  • Plik Wniosek o wypłatę zasiłku z tytułu urodzenia dziecka
  • Plik Wniosek o wypłatę zasiłku z tytułu zgonu członka związku
  • Plik Wniosek o wypłatę zasiłku z tytułu zgonu członka związku
  • Plik Wniosek o zapomogę do Zarządu Funduszu Pomocy Bezrobotnym
  • Plik Wniosek o zasiłek statutowy z tytułu zgonu członka rodziny
  • Plik Wniosek o zasiłek statutowy z tytułu zgonu członka rodziny
  • Plik Ordynacja Wyborcza 2023-2028
  • Plik Ordynacja wyborcza na kadencję 2023-2028 z uchwałą KK 9/2023
  • Plik Półroczna ankieta informacyjna
  • Plik Półroczna ankieta informacyjna
  • Plik Procedura-likwidacji-OZ
  • Plik Regulamin Funkcjonowania Oddziałów Regionu Rzeszowskiego
  • Plik Regulamin funkcjonowania Oddziałów Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność
  • Plik REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONU Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
  • Plik Regulamin Regionalnego Funduszu Strajkowego
  • Plik Statut NSZZ „Solidarność”
  • Plik Wyjaśnienia w sprawie potrącania składek a RODO
  • Plik Zasady obsługi branżowych jednostek
  • Plik Zasady tworzenia i rejestracji branżowych jednostek
  • Plik Formularz wniosku o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności
  • Plik Formularz zapytania o niekaralność
  • Plik Krzyż Zasługi informacje ogólne
  • Plik Medal za Długoletnią Służbę - informacje ogólne
  • Plik Regulamin przyznawania Odznaczenia Odznaczenia Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność
  • Plik Wniosek o nadani orderu odznaczenia
  • Plik Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę
  • Plik Wniosek o przyznanie odznaczenia "Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność"
  • Plik Druk zgłoszeniowy na szkolenie
  • Plik Druk zgłoszeniowy na szkolenie
  • Plik Wniosek o szkolenie dla członka związku zawodowego niepełniącego funkcji związkowych
  • Plik Wniosek o szkolenie dla działacza związkowego
  • Plik Wniosek o szkolenie dla społecznego inspektora pracy
 

Dokumenty i formularze

Załączniki

# Plik Pobrania
1 pdf Deklaracja członkowska 50
2 pdf Druk zgłoszeniowy na szkolenie 35
3 doc Druk zgłoszeniowy na szkolenie 36
4 doc Formularz wniosku o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności 26
5 pdf Formularz zapytania o niekaralność 45
6 doc Krzyż Zasługi informacje ogólne 42
7 doc Medal za Długoletnią Służbę - informacje ogólne 41
8 pdf Ordynacja Wyborcza 2023-2028 30
9 pdf Ordynacja wyborcza na kadencję 2023-2028 z uchwałą KK 9/2023 36
10 pdf Półroczna ankieta informacyjna 41
11 doc Półroczna ankieta informacyjna 42
12 pdf Regulamin Funduszu Charytatywnego „Pomoc Solidarnym” 32
13 pdf Regulamin Funduszu Pomocy Bezrobotnym 37
14 pdf Regulamin Funduszu Pomocy Kościołowi na Wschodzie 43
15 pdf Regulamin Funkcjonowania Oddziałów Regionu Rzeszowskiego 39
16 doc REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONU Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” 41
17 pdf Regulamin przyznawania Odznaczenia Odznaczenia Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność 29
18 pdf Regulamin Regionalnego Funduszu Strajkowego 47
19 pdf Statut NSZZ „Solidarność” 40
20 doc Wniosek o Elektroniczną Legitymację Członkowską 43
21 pdf Wniosek o Elektroniczną Legitymację Członkowską 41
22 doc Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę 41
23 doc Wniosek o nadani orderu odznaczenia 41
24 pdf Wniosek o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej 44
25 doc Wniosek o przyznanie odznaczenia "Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność" 39
26 pdf Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu Charytatywnego Pomoc solidarnym 39
27 pdf Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego dla osoby represjonowanej 48
28 doc Wniosek o szkolenie dla członka związku zawodowego niepełniącego funkcji związkowych 32
29 doc Wniosek o szkolenie dla działacza związkowego 39
30 doc Wniosek o szkolenie dla społecznego inspektora pracy 39
31 pdf Wniosek o wypłatę zasiłku z tytułu urodzenia dziecka 39
32 pdf Wniosek o wydanie karty LOTOS - indywidualny 35
33 pdf Wniosek o wydanie karty LOTOS - zbiorczy 44
34 doc Wniosek o zablokowanie karty Lotos 44
35 doc Wniosek o wypłatę zasiłku z tytułu urodzenia dziecka 32
36 doc Wniosek o zasiłek statutowy z tytułu zgonu członka rodziny 49
37 pdf Wniosek o zasiłek statutowy z tytułu zgonu członka rodziny 31
38 doc Wniosek o wypłatę zasiłku z tytułu zgonu członka związku 28
39 pdf Wniosek o wypłatę zasiłku z tytułu zgonu członka związku 40
40 pdf Wniosek o zapomogę do Zarządu Funduszu Pomocy Bezrobotnym 34
41 pdf Wyjaśnienia w sprawie potrącania składek a RODO 33
42 pdf Zasady obsługi branżowych jednostek 43
43 pdf Zasady tworzenia i rejestracji branżowych jednostek 28
44 xls Wniosek o wydanie karty LOTOS - zbiorczy 41
45 doc Procedura-likwidacji-OZ 8