Jak dołączyć do związku

Aby dołączyć do NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy, gdzie związek już istnieje:

1. Pobierz deklarację

Pobierz i wydrukuj deklarację.

2. Wypełnij Deklarację

Najpierw musisz wypełnić deklarację członkowską NSZZ „Solidarność”.

3. Przekaż Deklarację

Następnie dostarcz wypełnioną deklarację do odpowiedniego reprezentanta Związku w Twoim zakładzie pracy.

Każdy z tych punktów jest kluczowy dla procesu dołączania do związku i umożliwia ci aktywne uczestnictwo w jego działaniach oraz korzystanie z przysługujących ci praw i wsparcia.