Ulga podatkowa

Odliczenie od dochodu składki związkowej

Przypominamy o korzystnym rozwiązaniu podatkowym dla związkowców przewidzianym w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. ustawa o PIT). Od 1 stycznia 2024 r. członkowie związków zawodowych będą mogli odliczyć od swojego rocznego dochodu 840 zł zapłaconych składek.

W rozliczeniu podatkowym (PIT) członek związku zawodowego będzie mógł pomniejszyć dochód o („odpisać od dochodu”) kwotę składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 840 zł. Zmniejszy to podstawę opodatkowania (dochód) członka związku-podatnika, a tym samym spowoduje zwrot podatnikowi części podatku dochodowego (w uproszczeniu) jaka była odprowadzona od kwoty o jaką się dochód pomniejszy.

Żeby odpisać kwotę składek od dochodu (nie więcej niż 840 zł w roku podatkowym) należy mieć dowód potwierdzający wysokość wydatków na ten cel, którą ustala podatnik na dwa sposoby w zależności od tego jak odprowadza składki.

W przypadku składek potrącanych przez pracodawcę – na podstawie informacji przekazanej przez pracodawcę-płatnika podatnikowi (zasadniczo PIT-11).

W przypadku opłacających składki indywidualnie – na podstawie dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikają co najmniej (to ważne): dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek.

Jako działacze związkowi w przypadku składek potrącanych przez pracodawcę, upewnijmy się z ostrożności, że działy księgowości zakładu pracy wiedzą o ww. zasadach, a w przypadku członków płacących składki indywidulanie, że ich dowody wpłaty (np. opis w przelewach bankowych – dowody przelewu) zawiera ww. dane, których wymaga ustawa o PIT.