Jak założyć związek zawodowy

Aby założyć Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w miejscu pracy, należy postępować według następujących kroków:

1. Rozpoznanie potrzeb

Rozpocznij od dyskusji z kolegami i koleżankami z pracy na temat potrzeby założenia związku zawodowego w waszym zakładzie pracy.

2. Decyzja i Wsparcie

Po podjęciu wspólnej decyzji o utworzeniu związku, skontaktuj się z lokalnym oddziałem NSZZ „Solidarność” w celu uzyskania wsparcia i porady eksperta związkowego.

Skontaktuj się z nami

501 791 555

kr.rzesz@gmail.com

drz.rzesz@solidarnosc.org.pl

Przyjdź do Działu Rozwoju Związku (ul. Matuszczaka 14 w Rzeszowie, pok. 16)

3. Organizacja Zebrania Założycielskiego

  • Zorganizuj zebranie założycielskie poza miejscem pracy
  • Wypełnij deklaracje członkowskie
  • Przygotuj wymagane dokumenty i wybierz Tymczasową Komisję Zakładową.

Rejestracja Związku

Dostarcz do Zarządu Regionu „S” wniosek o zarejestrowanie organizacji związkowej.

Rozpoczęcie Działania:

Po formalnym założeniu związku, rozpocznij działania na rzecz pracowników i realizuj cele związkowe.