Kwiecień dobrym miesiącem na rynku pracy

Kwiecień dobrym miesiącem na rynku pracy

Szacowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2023 r. wyniosła 5,3 proc. W porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa spadła o 0,1 pkt proc., a w zestawieniu z końcem kwietnia 2022 r. była niższa o 0,3 pkt proc.

Według wstępnych danych w końcu kwietnia 2023 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 823,7 tys. bezrobotnych, czyli o 23,1 tys. (2,7 proc.) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca. W porównaniu do końca kwietnia 2022 r. liczba bezrobotnych spadła z kolei o 54,2 tys. osób (6,2 proc.).

Jeżeli porównamy dane z kwietnia 2023 r. do lutego 2020 r., czyli na chwilę przed wybuchem pandemii, to zobaczymy, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 96,1 tys. osób, czyli o ponad 10%.

W liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w końcu kwietnia br. było 16,3 tys. bezrobotnych obywateli Ukrainy i stanowili oni 2 proc. ogólnej liczby bezrobotnych. W porównaniu do końca marca br. liczba bezrobotnych obywateli UA spadła o ponad 1 tys.

Rynek pracy w Polsce wg Eurostatu

Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE. Według danych Eurostatu stopa bezrobocia (liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat) wyniosła w marcu br. 2,8 proc. w Polsce wobec 6 proc. w Unii Europejskiej i 6,5 proc. w strefie EURO. Tym samym Polska wraz z Niemcami zajęła drugie, po Czechach (2,6 proc.), miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.

źródło: gov.pl