Łamiemy się opłatkiem – tradycja, którą pielęgnujemy

Łamiemy się opłatkiem – tradycja, którą pielęgnujemy

Dziś licznie zgromadziliśmy się w Domu Diecezjalnym Tabor, aby podzielić się opłatkiem jednocząc się w radości i zgodzie. Spotkanie w atmosferze serdecznych życzeń i wspólnego kolędowania było okazją do rozmowy, zadumy i podzielenia się doświadczeniami.

W imieniu Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, przewodniczący Roman Jakim rozpoczął od powitania wszystkich uczestników spotkania i złożenia życzeń.

Opłatek, uświetnił swoją obecnością ks. bp Jan Wątroba, który odmówił modlitwę, poświęcił opłatki i w krótkim przemówieniu skierował nasze myśli na temat prawdy, jej zgłębiania oraz potrzeby życia nią na co dzień. Podziękował również „Solidarności” rzeszowskiej za pielęgnowanie tradycji za działalność na rzecz pracowników oraz za ustawiczne niesienie pomocy mieszkańcom Ukrainy, poprzez podejmowanie różnorakich inicjatyw. 

Nasz kolega Adam Śnieżek – Poseł na Sejm RP, życząc wszelkiej pomyślności podkreślił wartości tkwiące w takich spotkaniach. Natomiast Jolanta Sawicka – Wicewojewoda Podkarpacki składając życzenia mówiła o wielkich zasługach ruchu „Solidarność” dla Polski, a Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego o wyzwaniach stojących przed Polakami w 2023 r. Życzenia składali również Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty oraz ks. Jacek Uliasz – Dyrektor Instytutu Teologicznego Archidiecezji Lwowskiej, przekazując podziękowania za ofiarowaną pomoc dla Ukrainy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność i stworzenie wspaniałej rodzinnej atmosfery, a Basi Gredys za wspólne kolędowanie.

Nasze świętowanie było tym uroczystsze, że wzięli w nim udział również:  ks. prałat Stanisław Słowik, ks. Piotr Potyrała – Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. Robert Mokrzycki – Duszpasterz Ludzi Pracy, Józef Kardyś – starosta kolbuszowski, Bernadeta Frysztak – wicestarosta ropczycko-sędziszowski, Jerzy Guniewski, Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Rzeszowie, Józefa Misiewicz – Dyrektor WZS w Rzeszowie, Beata Michałuszko – Wicedyrektor PZPW w Rzeszowie, Marek Strączek – Dowódca Południowo-Wschodniego Okręgu Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, Mieczysław Liber – Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych, Marian Krztoń – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. działaczy opozycji antykomunistycznej, Jerzy Bednarz – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” RI, Józef Niemiec przedstawiciel Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Henryka Matuszczak – żona Adama Matuszczaka działacza rzeszowskiej Solidarności wieloletniego pracownika WSK „PZL-Rzeszów”.

Fotorelacja dostępna jest w linku: