Obchody Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej w Ropczycach

Obchody Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej w Ropczycach


Do tradycji tego środowiska należą uroczystości „Katyńskie” w Powiatowym Ogrodzie Pamięci pod Krzyżem Milenijnym w Ropczycach-Witkowicach. W fundamentach tego krzyża umieszczona jest ziemia z Katynia i Smoleńska, a na krzyżu znajduje się tablica z brązu, poświęcona w 70 rocznicę zbrodni Katyńskiej. Nad tablicą znajduje się znany wizerunek „MB Katyńskiej”, a obok posadzony został w roku 2010 dąb pamięci „Lech”. W tym roku z powodu epidemii uroczystość została ograniczona do wspólnotowej modlitwy i złożenia kwiatów. W sobotę (10.04.br.) o godz. 15.00 Koronkę do Bożego Miłosierdzia poprowadził Andrzej Czochara, przewodniczący Oddziału Ropczycko-Sędziszowskiego „Solidarność”. Stanisław Wójciak, prezes Stowarzyszenia Regionalnego przypomniał główne fakty związane z tą rocznicą i zaprosił do złożenia kwiatów. Wiązanki złożyli: poseł Kazimierz Moskal, starosta Witold Darłak z przewodniczącym Rady Powiatu Józefem Rojkiem, burmistrz Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć z wicestarostą Bernadetą Frysztak, w imieniu organizacji „Strzelec” dr Jacek Magdoń (radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego), w imieniu radnych PiS Mateusz Raś i Jan Rydzik, w imieniu „Solidarności” i Stowarzyszenia Regionalnego Andrzej Czochara i Stanisław Wójciak. Te piękne kwiaty złożone w tak szczególnym miejscu będą wyrażały pamięć o ofiarach tej zbrodni, a modlitwa i kierowane nasze prośby o nagrodę dla nich wiecznego odpoczywania. Spotkanie zakończyło wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego. Warto odnotować, że w tym roku wśród kwiatów złożonych w tym miejscu znalazła się wiązanka od Krzysztofa Sobolewskiego szefa Komitetu Wykonawczego PiS.

Stanisław Wójciak