Czas na działanie

Teraz czas na działanie, w tym czynności techniczne:

  • uporządkowanie papierów po wyborach – musicie wiedzieć, kto jest członkiem komisji zakładowej, a kto rewizyjnej
  • założenie konta – to niezbędna operacja, do odprowadzania składek członkowskich.

Składki członkowskie to nasz wspólny fundusz, to środek do realizacji celu, jakim jest zorganizowanie silnej i licznej Organizacji związkowej. Dzięki w ten sposób zgromadzonym funduszom możliwe jest udzielanie pomocy finansowej we wszelkich sytuacjach losowych.

Najważniejsze!

Stale rozmawiajcie z pracownikami. Im więcej zorganizuje się Was w Związek, tym większa będzie jego siła w zakładzie pracy.

Nigdy nie wolno Wam zapomnieć, że Związek Zawodowy tworzą ludzie. Trzeba z nimi zawsze rozmawiać, przekonywać, pytać o zdanie – muszą czuć i widzieć, że jesteście z nimi, a nie tylko obok nich. Nikt nie ma monopolu na nieomylność. Nawet najlepszy przewodniczący komisji zakładowej. Nawet najlepiej przeszkolony działacz.

I jeszcze jedno – stale kontaktujcie się z osobą odpowiedzialną za organizowanie Związku. We wszystkich czynnościach, które mogą lub wydają się skomplikowane zawsze możecie liczyć na pomoc organizatora związkowego lub pracownika Zarządu Regionu Rzeszowskiego.