Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie

Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” od 2007 roku systematycznie wspiera Kościół katolicki i Polaków na Wschodzie przez finansowanie odbudowy kościołów i działalności charytatywnej, mobilizując środki z różnych źródeł i kontynuując tradycję solidarności z lat 80.

Fundusz Pomocy Bezrobotnym

Celem Funduszu, utworzonego przez Organizacje Związkowe NSZZ „Solidarność”, jest finansowanie wsparcia dla bezrobotnych członków w trudnej sytuacji, w tym wypłat świadczeń losowych i dofinansowania kursów przekwalifikowujących, z funduszy pochodzących z darowizn.

Fundusz Charytatywny „Pomoc Solidarnym”

Fundusz NSZZ „Solidarność” oferuje pomoc finansową lub materialną represjonowanym członkom i ich rodzinom, finansowany przez dotacje i darowizny. Wnioski, które rozpatruje Prezydium, mogą składać jednostki „S” z Regionu Rzeszowskiego oraz członkowie Zarządu.

Fundusze pomocowe