Fundusz Charytatywny „Pomoc Solidarnym”

Numer konta: 15 1240 1792 1111 0000 1973 9081

Celem Funduszu jest udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej lub materialnej byłym i obecnym członkom Związku i ich rodzinom, represjonowanym i szykanowanym za działalność na rzecz „S”, znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej (materialnej lub zdrowotnej).

Fundusz zasilany jest wpłatami z dotacji i darowizn od osób prawnych i fizycznych, byłych działaczy „S” oraz organizacji zakładowych „S”.

Wnioski o pomoc może składać zarejestrowana w Regionie Rzeszowskim jednostka organizacyjna „S”; Członek Zarządu Regionu Rzeszowskiego; osoby zainteresowane. Uzupełniony dokument należy złożyć w sekretariacie ZR. Wnioski rozpatruje Prezydium.