Fundusz Pomocy Bezrobotnym

Numer konta: 62 1240 1792 1111 0000 1973 9108

Podstawowym celem Funduszu jest finansowe wspomaganie bezrobotnych członków NSZZ „Solidarność” znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej poprzez wypłaty świadczeń i zapomóg losowych oraz jednorazowe dofinansowanie do kursów przekwalifikowujących.

Fundusz tworzą Organizacje Związkowe w formie uchwały. Wspomagany jest również przez darowizny od osób prawnych i fizycznych, krajowych i zagranicznych.
Wniosek o przyznanie świadczenia wystawia OZ i składa go w sekretariacie ZR.