Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie

Nr konta:47 1240 1792 1111 0010 1374 3580
Dla wpłacających z zagranicy: SwiftCode: PKO PPL PW

Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” prowadzi od 2007 roku akcję pomocy Kościołowi katolickiemu i Polakom na Wschodzie.

Polega ona na niesieniu systematycznej pomocy Polakom, wsparcie osobom świeckim, kapłanom i zgromadzeniom zakonnym. Finansowa pomoc przeznaczana jest na odbudowę i budowę kościołów, oraz funkcjonowanie obiektów służących celom duszpasterskim i charytatywnym.

Akcja prowadzona ze środków własnych Regionu Rzeszowskiego struktury regionalne, branżowe i zakładowe NSZZ „Solidarność” oraz osoby prywatne, stowarzyszenia, firmy i parafie z całego kraju.

W latach osiemdziesiątych XX wieku, robotnicy w Polsce otrzymali ogromną solidarnościowa pomoc od wielu środowisk z całego świata. To także dzięki tej pomocy mógł powstać i działać Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Dzisiaj, gdy inni potrzebują pomocy, szczególnie na Ukrainie, jesteśmy zobowiązani tę pomoc nieść, dzieląc się tym, co posiadamy.

Dlatego apelujemy do działaczy, członków oraz sympatyków NSZZ „Solidarność” o włączenie się w tę akcję. Potrzeby Kościoła Katolickiego na Wschodzie i Polaków tam mieszkających są ogromne, zwłaszcza w obliczu inwazji ze strony Rosji.

Wpłat można też dokonywać w kasie Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” (I piętro, pok. 18).

Efektami Akcji są między innymi:

  • pomoc mieszkańcom Ukrainy objętej wojną z Rosją. Szczegóły podjętej akcji pomocowej
  • dokończenie budowy i wyposażenie Domu Samotnej Matki w Pisarówce wraz z własnym ujęciem wody (studnia głębinowa);
  • pomoc materialna na bieżące funkcjonowanie Seminarium Duchownego w Gródku Podolskim oraz Instytutu Teologicznego im. św. J. Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej;
  • zorganizowanie wyjazdów kilku grup wolontariuszy (rehabilitanci, masażyści, lekarze, pielęgniarki) do pracy z niepełnosprawnymi dziećmi oraz do prowadzenia szkoleń dla personelu w Domu Dziecka w Załuczu;
  • pomoc finansowa przy wymianie dachu w kościele parafialnym w Zabłotowie;
  • wsparcie finansowe przy wydaniu podręcznika dla nowopowstałego Katolickiego Towaristwa Mołodych na Ukrainie (odpowiednik KSM w Polce);
  • doposażenie w meble i sprzęt multimedialny Domu Rekolekcyjnego w Jazłowcu;
  • zorganizowanie wyjazdu wolontariuszy do pracy przy budowie pierwszej katolickiej świątyni na Kamczatce oraz wsparcie finansowe na przeprowadzenie badań geodezjno-sejsomlogicznych na terenie wulkanicznym pod budowę kościoła;
  • w miarę potrzeb przekazywane są odzież, środki opatrunkowe i leki niezbędne do prowadzenia posługi wśród miejscowej ludności na Ukrainie;
  • co roku zorganizowano tygodniowe wyjazdy ok. 50 osobowych grup „Śladami I i II Rzeczpospolitej”, w celu zapoznania się z efektami niesionej pomocy oraz bliższego poznania Ukrainy i jej mieszkańców. Nawiązano i utrzymano bezpośrednie kontakty z kilkunastoma parafiami katolickimi z terenu Ukrainy i Rosji.

Załączniki

# Plik Pobrania
1 pdf Regulamin Funduszu Pomocy Kościołowi na Wschodzie 43