Hymn „Solidarności”

Zgodnie z uchwałą XIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ pieśń „Solidarni” stała się hymnem NSZZ „Solidarność”.

Autorem słów jest Jerzy Narbut, a muzyki Stanisław Markowski.

Po dwudziestu latach stał się on oficjalnym hymnem „Solidarności” i został wpisany do rejestru pieśni narodowych.

Solidarni
 Nasz jest ten dzień,
 a jutro jest nieznane.
 Lecz żyjmy tak, jak gdyby nasz był wiek;
 Pod wolny kraj spokojnie kładź fundament.
 A jeśli ktoś nasz polski dom zapali
 to każdy z nas gotowy musi być,
 bo lepiej byśmy stojąc umierali
 niż mamy klęcząc na kolanach żyć.
 Solidarni, nasz jest ten dzień.
 Zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel!
 A jeśli ktoś nasz polski dom zapali
 to każdy z nas gotowy musi być,
 bo lepiej byśmy stojąc umierali
 niż mamy klęcząc na kolanach żyć.
 Solidarni, nasz jest ten dzień.
 Zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel!