Komisje Zakładowe

Półroczna informacja dla pracodawcy

Organizacje związkowe są zobowiązane informować pracodawcę o liczbie członków do 10 stycznia i lipca, by zachować swoje uprawnienia.

Półroczna ankieta informacyjna

Organizacje Zakładowe NSZZ „Solidarność” muszą składać Ankiety informacyjne dwa razy do roku: za I półrocze do 30 czerwca i za II półrocze do 31 grudnia.

Zasiłki statutowe

NSZZ „Solidarność” oferuje członkom zasiłki statutowe i zapomogi, dostępne po 6 miesiącach przynależności, zgodnie z zasadami finansowymi organizacji.

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym

Organizacje NSZZ „Solidarność” muszą składać CIT-8 i elektronicznie przesyłać sprawozdania finansowe do KAS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

RODO

RODO wprowadza dla użytkowników serwisu NSZZ „Solidarność” możliwość kontroli nad udostępnianymi danymi osobowymi, zapewniając ich ochronę.

Wybory

Informacje o wyborach NSZZ „Solidarność” 2023-2028: zmiany w kalendarzu, zasady wyboru delegatów, kontakt do Regionalnej Komisji Wyborczej.