Półroczna informacja dla pracodawcy

Każda jednostka organizacyjna (na mocy artykułu 251 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych) jest zobligowana przedstawiać pracodawcy informacje o łącznej liczbie członków tej organizacji, w tym liczbie członków-pracowników oraz członków-osób wykonujących pracę zarobkową, według stanu:

  • na dzień 31 grudnia – w terminie do 10 stycznia
  • oraz na dzień 30 czerwca w terminie do 10 lipca.

Nie musi to być lista imienna, wystarczy przedstawienie konkretnych liczb. Organizacji, która nie wypełniła w terminie obowiązku poinformowania pracodawcy o liczbie członków, nie przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej do czasu jego wykonania.