Prezydium Zarządu Regionu

 • Roman Jakim

  Przewodniczący ZR
  przew.rzesz@solidarnosc.org.pl
  606 788 871
  453 677 846
  Pokój 10 Piętro I
 • Bogumiła Stec-Świderska

  Za-ca przewodniczącego ZR Sekretarz ZR
  zprzew.rzesz@solidarnosc.org.pl
  bssolidarnosc@gmail.com
  690 629 038
  453 677 847
  Pokój 10 Piętro I
 • Marek Hojło

  Skarbnik
  skarbnik.rzesz@solidarnosc.org.pl
  marekhojlo@wp.pl
  608 676 501
  453 677 854
  Pokój 11 Piętro I
 • Robert Bąk

  Członek prezydium Zarządu Regionu
  przewodniczący „S” Telekomunikacja Rzeszów
 • Andrzej Czochara

  Członek prezydium Zarządu Regionu
  Przewodniczący Oddziału ZR „S” w Ropczycach
 • Bartłomiej Duszkiewicz

  Członek prezydium Zarządu Regionu
  Zastępca przewodniczącego „S” PZL-Mielec
 • Grzegorz Skomra

  Członek prezydium Zarządu Regionu
  Przewodniczący „S” KP PSP w Kolbuszowej
 • Marek Uberman

  Członek prezydium Zarządu Regionu
  Przewodniczący „S” Koelner Łańcut

Zarząd Regionu

Okręg Rzeszów

Roman Jakim

przewodniczący Regionu Rzeszowskiego „S”, WSK PZL-Rzeszów

Robert Bąk

„Solidarność” Telekomunikacji

Edward Dzierżak

„Solidarność” Rzeszowskich Zakładów Energetycznych

Robert Gibała

„Solidarność” Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Stanisław Grzywacz

„Solidarność” WSK PZL-Rzeszów

Ewa Hadała

„Solidarność” Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

Piotr Jakubiec

„Solidarność” WSK PZL-Rzeszów

Marek Klamut

„Solidarność” WSK PZL-Rzeszów

Andrzej Kolak

„Solidarność” IPN Oddział w Rzeszowie

Rafał Kowalczyk

„Solidarność” Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Łukasz Ożóg

„Solidarność” Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Bogusław Plęs

„Solidarność” Kruszgeo Rzeszów

Zbigniew Płonka

„Solidarność” MPGK Rzeszów

Łukasz Rzepka

„Solidarność” Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Marian Salwik

„Solidarność” Urzędu Miasta w Rzeszowie

Andrzej Skomra

„Solidarność” KM PSP w Rzeszowie

Bogumiła Stec-Świderska

„Solidarność” Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

Paweł Szpunar

„Solidarność” Zelmer Rzeszów

Waldemar Szumny

„Solidarność” Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie

Adam Wróbel

„Solidarność” Zapel Boguchwała

Joanna Zaworska

„Solidarność” Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie

Regionalna Komisja Rewizyjna

 • Artur Stefański

  Przewodniczący RKR
  723 667 492
 • Ewelina Bobrecka

  Członek RKR
  „Solidarność” Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp.
 • Bożena Lauzer

  Członek RKR
  „Solidarność” Muzeum-Zamek w Łańcucie
 • Piotr Łabaj

  Członek RKR
  „Solidarność” Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie
 • Sławomir Warzocha

  Członek RKR
  „Solidarność” NFZ Rzeszów

Walne Zebranie Delegatów Regionu

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „S” Regionu Rzeszowskiego należy:

 1. uchwalenie ogólnego programu działania Związku w Regionie;
 2. podejmowanie uchwał wiążących dla wszystkich struktur Związku w Regionie, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone w Statucie dla innych władz Związku;
 3. wybór przewodniczącego Zarządu Regionu;
 4. wybór członków Zarządu Regionu, oraz wybór członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej;
 5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Regionu.

Regionalna Komisja Wyborcza

UCHWAŁA NR 1/2151/2023 z 21 września 2023 r.

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” postanawia dokonać zmian w składzie Regionalnej Komisji Wyborczej powołanej 15 września 2022 r. uchwałą Nr 6/2123/2023 i odwołuje z jej składu Andrzeja Filipczyka – przewodniczącego RKW i członków RKW: Mariana Kokoszkę, Jana Skowrońskiego, Artura Stefańskiego oraz powołuje w skład Regionalnej Komisji Wyborczej: Leszka Łanuchę – przewodniczącego Oddziału Mielec i Grzegorza Skomrę- przewodniczącego Oddziału Kolbuszowa, Bartłomieja Duszkiewicza – członka Prezydium ZR .
Zmiany powyższe wynikają ze zmian osobowych we władzach Związku, których przedstawiciele tworzą RKW, tj. Prezydium ZRRz oraz Oddziałach Regionu.

Zarząd Regionu powołuje na Przewodniczącego RKW – Bogumiłę Stec-Świderską.

Regionalna Komisja Wyborcza Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” pełni swoje funkcje od powołania na kadencję 2023 -2028 do czasu dokonania zmian w jej składzie lub wybrania nowego składu Komisji przez Zarząd Regionu.

Regionalna Komisja Wyborcza

 • Bogumiła Stec-Świderska

  Przewodnicząca RKW
  zprzew.rzesz@solidarnosc.org.pl
  bssolidarnosc@gmail.com
  690 629 038
  453 677 847
 • Robert Bąk

  Członek
 • Andrzej Czochara

  Członek
 • Bartłomiej Duszkiewicz

  Członek
 • Anna Dziadek

  Członek
 • Marek Hojło

  Członek
 • Leszek Łanucha

  Członek
 • Grzegorz Skomra

  Członek
 • Marek Uberman

  Członek

Krajowy Zjazd Delegatów

Marek Hojło „Solidarność” ZCh Organika Sarzyna
Marian Kokoszka „Solidarność” PZL-Mielec
Bogumiła Stec-Świderska Solidarność” Oświaty i Wychowania w Rzeszowie
Marek Uberman „Solidarność” Fabryki Śrub w Łańcucie
Paweł Szpunar „Solidarność” Zelmer Rzeszów

O nas