Kapituła ds. odznaczeń

Odznaczenie "Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”" jest przyznawane zarówno członkom związku, jak i osobom niezrzeszonym, które wniosły istotny wkład w promowanie wartości i rozwoju Solidarności, nie częściej niż co 5 lat od 2020 roku. Nagrodzeni otrzymują medal z logo Solidarności oraz legitymację, a o przyznaniu decyduje Kapituła ds. Odznaczeń, działająca przy Prezydium Zarządu Regionu, na podstawie wniosków zgłaszanych przez upoważnione osoby, z zachowaniem rygorystycznego procesu selekcji i złożenia oświadczenia o nieprzynależności do służb PRL.

Odznaczenia państwowe

Krzyż Zasługi, ustanowiony w 1923 roku, jest odznaczeniem przyznawanym za wyjątkowe zasługi dla państwa lub obywateli, przekraczające zakres zwykłych obowiązków i może być nadany tej samej osobie dwukrotnie w każdym z trzech stopni: Złoty, Srebrny, Brązowy, przy czym przed nadaniem wyższego stopnia muszą upłynąć co najmniej trzy lata. Medal za Długoletnią Służbę, ustanowiony w 1938 roku i przywrócony w 2007 roku, honoruje wzorową pracę zawodową w służbie Państwa, również podzielony na trzy stopnie: Złoty, Srebrny, Brązowy.

Odznaczenia