Błogosławiony Jerzy Popiełuszko: Patron Solidarności ustanowiony przez Papieża Franciszka

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z upoważnienia Papieża Franciszka podjęła 28 sierpnia 2014 r. decyzję o ustanowieniu błogosławionego  Jerzego Popiełuszki patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”.

Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko to człowiek, który szczególnie przysłużył się dla Narodu Polskiego. Był Kapłanem w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie. Odprawiane przez niego Msze za Ojczyznę zawsze gromadziły tysiące ludzi. Publicznie krytykował nadużycia komunistycznej władzy, wystrzegając się przy tym głoszenia nienawiści do przeciwników. W swych homiliach czerpał z nauczania Prymasa Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Pomimo szykan ze strony czynników państwowych i esbeckich oraz pomówień i oszczerstw w środkach masowego przekazu, był rzecznikiem i obrońcą godności człowieka, praw ludzkich do wolności, sprawiedliwości, miłości i prawdy, a także heroldem Pawłowego i papieskiego nauczania, że zło należy zwyciężać dobrem.
19 października 1984 roku Kapelan Solidarności został porwany i zamordowany przez funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa. Pogrzeb księdza Popiełuszki zgromadził tłumy. Wydarzenie to określa się jako „wielki patriotyczny manifest”. Grób księdza Jerzego znajduje się przy Kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie i jest celem licznych pielgrzymek wiernych.
6 czerwca 2010 roku, odbyła się Beatyfikacja Jerzego Popiełuszki w Warszawie na Placu Piłsudskiego. Arcybiskup Angelo Amato – prefekt Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych – w imieniu papieża Benedykta XVI, odczytał akt beatyfikacyjny.

Poniższe informacje poświęcone życiu i działalności patrona NSZZ „Solidarność” z portalu tematycznego Instytutu Pamięci Narodowej, poświęconego ks. Jerzemu Popiełuszce popieluszko.ipn.gov.pl

Ksiądz Jerzy Popiełuszko - Kompendium dziedzictwa

Życiorys

Strona zawiera życiorys księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności i męczennika za wolność w Polsce, zamordowanego przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w 1984 roku.

Kazania

Strona zawiera zbiór kazań księdza Jerzego Popiełuszki, które odznaczały się odwagą w krytykowaniu komunistycznej władzy i niosły przesłanie miłości, prawdy oraz sprawiedliwości.

Proces Toruński

Strona opisuje "Proces Toruński", czyli proces sądowy dotyczący morderców księdza Jerzego Popiełuszki, który odbył się po jego zamordowaniu go przez Służbę Bezpieczeństwa w 1984 roku.

Proces Beatyfikacyjny

Strona zawiera informacje na temat procesu beatyfikacyjnego księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności, który został męczennikiem za wiarę i wolność.

Edukacja

Strona zawiera informacje na temat wystaw i pamiątek poświęconych księdzu Jerzemu Popiełuszce, prezentujących jego życie, działalność i spuściznę.

Galeria zdjęć

Zdjęcia dokumentujące życie księdza Jerzego Popiełuszki, jego działalności duszpasterskiej, zaangażowania w ruch Solidarności, a także okoliczności jego śmierci.

Materiały radiowe

Strona zawiera materiały radiowe związane z księdzem Jerzym Popiełuszką, w tym wywiad dla BBC z września 1984 roku oraz reportaż Janiny Jankowskiej "Oszukani" z 1985 roku.

Nagrania kazań i przemówień

Strona zawiera kolekcję nagrań kazań i przemówień księdza Jerzego Popiełuszki, które ukazują jego duchową siłę, walkę z komunizmem oraz przesłanie miłości i solidarności z z ludźmi pracy.

Filmy dokumentalne, relacje

Strona zawiera filmy dokumentalne i relacje dotyczące księdza Jerzego Popiełuszki, w tym relację z jego pogrzebu, analizę okoliczności śmierci i próbę generalną przed morderstwem, prezentowane przez IPN TV

Błogosławiony Jerzy Popiełuszko