Do Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego mogą przystąpić osoby represjonowane przez komunistów, posiadające zaświadczenie o statusie pokrzywdzonego wydane przez IPN. Stowarzyszenie, działające przy Zarządzie Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, zachęca do przyniesienia dokumentów potwierdzających represje. Kontakt: Mieczysław Liber (509 255 399), Janusz Trybus (608 175 359). Apeluje również do członków „Solidarności” o promowanie informacji wśród potencjalnych członków.
608 175 359
janusztrybus58@gmail.com
509 255 399

O nas

Jesteśmy otwarci dla wszystkich którzy byli represjonowani przez komunistów.

Krzyż Wolności i Solidarności

Krzyż Wolności i Solidarności to odznaczenie za działalność antykomunistyczną i wsparcie niepodległości Polski oraz praw człowieka, przyznawane represjonowanym w latach 1956-1989.

Odszkodowania za represje

Nowelizacja ustawy z 2017 r. przyznaje działaczom antykomunistycznym comiesięczne świadczenia, uprawnienia medyczne bez kolejki oraz rozszerza zakres osób uprawnionych.

Podwyżka świadczeń

Zmieniona ustawa pozwala działaczom opozycji i represjonowanym ubiegać się o wyższe emerytury lub renty, jeśli otrzymują mniej niż 2400 zł brutto.

Zdaniem Stowarzyszenia

Opinie Stowarzyszenia Represjonowanych dotyczące bieżących zagadnień społeczno-politycznych, wolności mediów i dziedzictwa Jana Pawła II.

Status i uprawnienia

Jak krok po kroku uzyskać status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych:

Komunikaty i ogłoszenia

Aktualne informacje dotyczące wydarzeń, spotkań oraz wszelkich inicjatyw organizowanych przez Stowarzyszenie, skierowane do osób dotkniętych represjami.

Stowarzyszenie Represjonowanych