Komunikaty i ogłoszenia

Komunikat o możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych

Zarząd Stowarzyszenia Informuje wszystkich członków Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego, że istnieje możliwość dofinansowania aparatów słuchowych przez Urząd do Spraw Kombatantów w wysokości do 5 000 zł. do zakupu jednego aparatu słuchowego lub 10 000 zł. do zakupu dwóch aparatów słuchowych (do obu uszu).

Powyższa oferta trwa do 30 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych Urzędzie Kombatantów na ten cel. O uzyskaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń. Po uzyskaniu zlecenia na zakup aparatu słuchowego od lek. laryngologa stwierdzającego ubytek słuchu można wystąpić o dofinansowanie do NFZ i Urzędu do Spraw Kombatantów.

Dokładne informacje i wnioski, które należy złożyć znajdują się na stronie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym lub w Urzędzie pod nr. tel. 22 276 77 93 lub 22 276 77 90.

Prosimy również o zapoznanie się z nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych która obowiązuje od 1 czerwca 2021 roku.

Prezes SOR w SW
Województwa Podkarpackiego
Mieczysław Liber