STANOWISKO Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego w obronie wolności mediów z dnia 22 listopada 2023 r.

W obliczu zapowiedzi radykalnych zmian w polskim systemie medialnym przez partie z przewagą parlamentarną, które planują likwidację Telewizji Polskiej i innych mediów publicznych oraz przejęcie kontroli nad mediami prywatnymi, byli działacze opozycji niepodległościowej z okresu PRL wyrażają zdecydowany sprzeciw. Podkreślają, że zapowiadane działania stanowią bezprawie i grożą powrotem cenzury, przypominając własne doświadczenia walki o wolność słowa. Apelują o zdecydowane działania w obronie wolnych mediów i demokracji. Czytaj więcej

STANOWISKO Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego w obronie czci i świętości Jana Pawła II z dnia 16 marca 2023 roku

W obliczu ataków na św. Jana Pawła II ze strony mediów liberalno-lewicowych i niektórych polityków, Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego wyraża stanowczy sprzeciw, podkreślając nieoceniony wkład Papieża w wyzwolenie świata spod komunistycznego jarzma oraz Jego niezachwiane nauczanie moralne. Przypominają o Jego walce z pedofilią w Kościele i potępiają bezpodstawne oskarżenia, apelując o modlitwę za oszczerstwa i światło Ducha Świętego dla wprowadzonych w błąd. Czytaj więcej

Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2022 roku ws. niezwłocznego usunięcia z terenu Rzeszowa pomników upamiętniających zbrodnicza Armię Czerwoną

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego w swoim stanowisku z dnia 31 marca 2022 roku wyraża niezadowolenie z obecności pomników upamiętniających Armię Czerwoną i współpracujących z nią polskich komunistów w Rzeszowie. Podkreślają potrzebę usunięcia tych pomników, szczególnie w kontekście agresji Rosji na Ukrainę, i wzywają do działań w tej sprawie. Zarząd stowarzyszenia, reprezentowany przez Mieczysława Libera, Mariana Krztonia i Janusza Trybusa, apeluje o szybkie podjęcie skutecznych kroków. Czytaj więcej

Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego z dnia 15.11.2021 roku dot. Marszu Niepodległości

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego wyraziło wsparcie dla decyzji nadania charakteru państwowego Marszowi Niepodległości i krytykowało próby jego zakazu. Podkreślono znaczenie Marszu jako wyrazu dumy narodowej i wolności gwarantowanych przez konstytucję, oraz wyrażono solidarność z jego uczestnikami, podkreślając jego rolę w budowaniu godności i demokratycznych swobód w Polsce. Czytaj więcej

APEL ZARZĄDU Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego o udział w wyborach

W apelu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego zachęcano członków, sympatyków oraz mieszkańców Rzeszowa do udziału w wyborach prezydenckich miasta, popierając kandydaturę Ewy Leniart. Podkreślano jej znajomość lokalnych problemów, doświadczenie w zarządzaniu oraz konserwatywne, ale koncyliacyjne podejście do polityki, co przedstawiano jako gwarancję kompetentnego i spójnego rozwoju miasta. Czytaj więcej

OŚWIADCZENIE Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego w s. braku zdecydowania polityków Zjednoczonej Prawicy wobec trwających ataków lewaków i otumanionej przez nich młodzieży na Kościół Katolicki i konstytucyjne władze Rzeczypospolitej

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego wyraża oburzenie na ataki na kościół i symbole religijne, krytykując bierność władz i policji. Podkreśla zdumienie nad tolerancją łamania zasad sanitarnych przez niektórych protestujących i domaga się zdecydowanych działań władz wobec takich zachowań. Deklaruje gotowość do obrony polskich wartości i Kościoła, nawet w obliczu osobistych kosztów zdrowotnych. Czytaj więcej

Apel Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego o udział w wyborach prezydenckich z dnia 10 czerwca 2020 r.

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego wzywa do uczestnictwa w wyborach prezydenckich, podkreślając znaczenie tej decyzji dla przyszłości Polski i podtrzymania porządku państwowego. Wskazuje na odpowiedzialność, jaką niesie funkcja Prezydenta, zwłaszcza jako Zwierzchnika Sił Zbrojnych, i jego rolę w procesie legislacyjnym. Podkreśla potrzebę jedności narodowej i konieczność wyboru kompetentnej, wiarygodnej i działającej zgodnie z interesem kraju głowy państwa, wspierając przy tym kandydaturę Andrzeja Dudy. Czytaj więcej

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego z dnia 4 stycznia 2020 r.

13 grudnia 2019 roku, grupa byłych działaczy antykomunistycznych z okresu PRL, zrzeszona w Stowarzyszeniu Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego, publicznie wystąpiła przeciw Oświadczeniu krytykującemu działania obecnego rządu, podpisanemu przez inne osoby z dawnej opozycji. Podkreślając rozbieżność między dawnymi a obecnymi ideami, wyrazili zdecydowaną niezgodę na utożsamianie się z prezentowanymi w nim poglądami. Z żalem zauważyli, że termin "działacz demokratycznej opozycji" stracił swoje pierwotne znaczenie, zapewniając jednocześnie o niezachwianej wierności swoim przekonaniom, które, jak zaznaczyli, nie podlegają negocjacji. Czytaj więcej

List Otwarty Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Okresie Stanu Wojennego Województwa Podkarpackiego z dnia 11 października 2019 r.

W czasach stanu wojennego w Polsce, postać, niegdyś uznawana za symbol oporu, zainspirowała wielu do walki z reżimem. W 1990 roku, ten sam człowiek, kandydując na najwyższy urząd, obudził nadzieje na lepszą przyszłość. Jednak oskarżenia o współpracę z bezpieką, donoszenie na kolegów i ataki na postacie narodowe, takie jak Kornel Morawiecki, odsłoniły mroczną stronę tej osoby, zmieniając szacunek w rozczarowanie. Czytaj więcej

Protest Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego przeciw bezczeszczeniu Krzyża i obrazu Matki Bożej, oraz poniżaniu i wyszydzaniu nas członków Kościoła Katolickiego w Polsce z dnia 25 maja 2019 r.

W dniu 25 maja 2019 roku, Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego wystosowało protest do Ministra Sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry, wyrażając sprzeciw wobec aktów profanacji symboli religijnych oraz poniżania członków Kościoła Katolickiego w Polsce. Incydenty, takie jak bezczeszczenie Krzyża i obrazu Matki Bożej oraz kontrowersje na Uniwersytecie Warszawskim i w Płocku, skłoniły członków stowarzyszenia do domagania się ochrony ich praw i uczuć religijnych. Apelują o podjęcie działań prawnych przeciwko osobom odpowiedzialnym za te akty, podkreślając znaczenie szacunku dla wolności wyznania w Polsce. Czytaj więcej

Apel Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego w s. udziału w wyborach samorządowych 21 października 2018 r.

Zapraszamy mieszkańców naszego regionu do udziału w wyborach samorządowych 21 października 2018. Podkreślamy znaczenie oddania głosu na Wojciecha Buczaka na Prezydenta Rzeszowa, który zapewni rozwój miasta i poprawę jakości życia. Zachęcamy także do wsparcia kandydatów z NSZZ „Solidarność” na radnych, gwarantując sprawiedliwość i przejrzystość w samorządzie. Uznajmy ten dzień za święto demokracji, wybierając przedstawicieli z najlepszymi planami dla dobra wspólnego. Czytaj więcej

List Otwarty Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego z dnia 6 sierpnia 2018 r.

W grudniu 1981, wielu z nas zostało internowanych, co uważaliśmy za apogeum bezprawia komunistycznego. 29 lat po komunizmie, niektórzy sędziowie Sądu Najwyższego działają w sposób, który postrzegamy jako obronę własnych interesów, ignorując potrzebę reform. Oskarżamy ich o brak działań na rzecz oczyszczenia sędziowskiego środowiska, zastraszenie prawników i wspieranie działań antyrządowych, co zagraża zaufaniu do systemu sprawiedliwości. Podkreślamy, że takie postępowanie nie pozostanie bez konsekwencji, apelując o odpowiedzialność i zmiany. Czytaj więcej

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego krytykuje polityków opozycji za szkodzenie wizerunkowi Polski na świecie i apelowanie o międzynarodowe sankcje przeciwko Polsce (22 czerwca 2018 r.).

Wyrażamy oburzenie na coraz agresywniejsze ataki na polskie władze przez tzw. "opozycję totalną", która apeluje do międzynarodowych instytucji o interwencję w wewnętrzne sprawy Polski, co uważamy za działania mające cechy zdrady narodowej. Te ataki nasiliły się po reformie sądownictwa, mającej na celu poprawę systemu sprawiedliwości, lecz spotkały się z międzynarodową presją, oskarżeniami o naruszenie demokracji i fałszywymi zarzutami wobec Polski i Polaków o rasizm czy nazizm. Odpowiadamy stanowczym apelem o jednoznaczne, twarde stanowisko wobec wszelkich prób ingerencji w nasze sprawy wewnętrzne oraz o podjęcie działań prawnych przeciwko tym, którzy szkalują Polskę na arenie międzynarodowej. Czytaj więcej

Stanowisko Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego w s. upamiętniania przez TVP Rzeszów wprowadzenia władzy komunistycznej na Podkarpaciu

Zarząd Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego wyraża sprzeciw wobec prezentowania przez TVP Rzeszów w swoich materiałach Pomnika Czynu Rewolucyjnego, symbolizującego wprowadzenie komunizmu na Podkarpaciu. Podkreślając, że ustawa z 1 kwietnia 2016 roku zabrania promowania komunizmu, w tym upamiętniania go przez pomniki, apeluje o zastąpienie wizualizacji tego pomnika w mediach innymi, godnymi uwagi obrazami Rzeszowa. Czytaj więcej

Stanowisko Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego z dnia 11 lutego 2018 r.

Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie, symbol komunistycznej przeszłości, stoi w kontraście do prawdziwych wartości miasta ukazanych przez ruch "Solidarności" i wizyty Jana Pawła II. Wzniesiony przez komunistów, upamiętnia ustrój oparty na represji i braku wolności. Obok niego znajduje się pomnik ofiar komunizmu, co podkreśla absurd współistnienia obu monumentów. Domagamy się usunięcia Pomnika Czynu Rewolucyjnego, zgodnie z ustawą zakazującą promowania komunizmu, aby właściwie oddać hołd historii Rzeszowa i jego dążeniu do wolności. Czytaj więcej

Zarząd Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Okresie Stanu Wojennego Województwa Podkarpackiego krytykuje ingerencję urzędników UE w sprawy Polski, bezprawne naciski na reformę sądownictwa i wsparcie dla opozycji totalnej (31 lipca 2017).

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni próbami ingerencji urzędników UE i polityków z Niemiec, Francji, Austrii w wewnętrzne sprawy Polski, w tym naciskami na zaprzestanie reform i wsparciem dla opozycji totalnej. Uważamy, że działania te, wzmocnione ultimatum Fransa Timmermansa dotyczącym reformy sądownictwa, naruszają suwerenność Polski i sprzeciwiają się demokratycznie wybranym władzom. Oskarżenia o niszczenie demokracji i niezależności sądów są bezpodstawne i stanowią część kampanii zniesławiającej nasz kraj. Apelujemy o stanowcze nieuleganie bezprawnym naciskom i kontynuowanie reform zapewniających Polsce należne miejsce w Europie. Czytaj więcej

LIST OTWARTY Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego z 21 czerwca 2017 r.Wielce Szanowny Pan Obywatel III RP Władysław Frasyniuk

Jako młody lider "Solidarności" na Dolnym Śląsku, byłeś dla nas wzorem odwagi i poświęcenia, zwłaszcza kiedy chroniłeś związkowe fundusze przed komunistami i prowadziłeś podziemie w obliczu represji. Twoje przejście od szanowanego działacza do aroganckiego biznesmena i sojusznika postkomunistów, przy jednoczesnym ośmieszaniu walki o wolną Polskę, wzbudza nasze głębokie rozczarowanie. Twoje zaangażowanie w akcje przeciwko miesięcznicom smoleńskim, stawiając się przeciwko pamięci i prawdzie, pokazuje, że odeszłeś daleko od ideałów, dla których kiedyś walczyliśmy. Dziś, po wszystkich Twoich działaniach po 1989 roku, pozostaje nam tylko pogarda. Czytaj więcej

Oświadczenie ws. zakłamania historii Polski przez opozycję totalną i ataków na IPN oraz historyków dowodzących współpracę Wałęsy z SB jako Bolka (2 lutego 2017 r.)

Wyrażamy oburzenie działaniami "opozycji totalnej" i jej próbami zatrzymania reform rządu Beaty Szydło, wykorzystując do tego celu kłamstwa i ataki na Instytut Pamięci Narodowej (IPN) oraz historyków ujawniających współpracę Lecha Wałęsy z SB jako "Bolka". Szczególnie potępiamy groźby pod adresem uczciwych badaczy historii i zapowiedzi zniszczenia IPN. Jako byli działacze antykomunistyczni, zobowiązujemy się bronić prawdy historycznej i dążyć do sprawiedliwości, wskazując zdrajców na śmietnik historii. Czytaj więcej

STANOWISKO z 31 maja 2016 r.

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego popiera nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej, przedstawioną w Liście otwartym do Marszałków Sejmu i Senatu RP. Uznaje ono za niezbędne szybkie wprowadzenie zmian w ustawie, aby uregulować status weteranów i odpowiedzieć na rosnące potrzeby materialne i zdrowotne osób represjonowanych za działalność antykomunistyczną. Zmiany te są kluczowe, zwłaszcza teraz, gdy liczba żyjących weteranów maleje, a ich potrzeby wzrastają. Czytaj więcej

Oświadczenie w szóstą rocznicę Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem

W szóstą rocznicę katastrofy smoleńskiej, Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Okresie Stanu Wojennego Województwa Podkarpackiego oddaje hołd ofiarom tej tragedii, wyrażając szacunek dla tych, którzy niezłomnie dążą do wyjaśnienia przyczyn zdarzenia. Potępiamy postawę osób odpowiedzialnych za zatajenie prawdy i zniszczenie dowodów, wyrażając poparcie dla działań rządu i Prezydenta RP w dążeniu do pełnego wyjaśnienia okoliczności katastrofy oraz naprawy Rzeczypospolitej. Deklarujemy wsparcie naszymi akcjami i modlitwą dla wszystkich, którzy pracują nad przywróceniem Polsce godnego miejsca na arenie międzynarodowej. Czytaj więcej

OŚWIADCZENIE Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Okresie Stanu Wojennego Województwa Podkarpackiego w s. skandalicznej wypowiedzi Lecha Wałęsy dla telewizji TVN z dnia 17 grudnia 2015 roku

Wyrażamy żal i wstyd za poparcie Lecha Wałęsy w wyborach prezydenckich przed 27 laty, który okazał się tajnym współpracownikiem SB jako "Bolek". Jesteśmy zawiedzeni jego działaniami szkodzącymi Rzeczpospolitej, w tym obaleniem rządu Jana Olszewskiego i ochroną komunistycznych zbrodniarzy. Nasze rozczarowanie podziela wielu Polaków, którzy wsparli Wałęsę, nie znając prawdy o jego przeszłości. Czytaj więcej

OŚWIADCZENIE z 3 sierpnia 2015 r.ws. niszczących nasz kraj działań polityków koalicję PO-PSL

Wyrażamy oburzenie na działania koalicji PO-PSL, oskarżając ich o przyspieszone niszczenie Polski przed przegranymi wyborami, m.in. przez sprzedaż strategicznych przedsiębiorstw i niszczenie SKOK. Potępiamy również zafałszowanie prawdy o katastrofie smoleńskiej i haniebne traktowanie uczciwych ekspertów. Jako byli działacze opozycji antykomunistycznej, stwierdzamy, że działania rządzących nie różnią się od komunistycznych, z wyjątkiem braku użycia ostrej amunicji. Deklarujemy, że zrobimy wszystko, aby ich partie przegrały wybory i znalazły się na śmietniku historii. Czytaj więcej

Oświadczenie z 25 września 2013 r. ws. brutalnych ataków na naukowców i inne osoby zaangażowane w wyjaśnienie tragedii pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku

Wyrażamy oburzenie na trwającą ponad trzy lata nagonkę na osoby dążące do wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, prowadzoną przez koalicję rządzącą i media. Szczególnie potępiamy ataki na naukowców i ekspertów, takich jak prof. Wiesław Bienienda, Jan Obrębski, Jacek Rońda oraz prof. Michał Kleiber, którzy napotkali na brak wsparcia i zostały poddani presji za swoje badania. Jako byli działacze opozycji antykomunistycznej, solidaryzujemy się z poszkodowanymi naukowcami i apelujemy o wsparcie ich wysiłków w dążeniu do prawdy. Podkreślamy, że prawda o tragedii smoleńskiej musi zwyciężyć, by nie dopuścić do powrotu totalitaryzmu w Polsce. Czytaj więcej

Stanowisko z 8 lutego 2013 r. dotyczy skandalicznego zachowania ministra i członków KRRiT na posiedzeniu Komisji Administracji i Cyfryzacji (6 lutego 2013), dyskryminacji Telewizji Trwam i ignorowania przez rządzących milionów obywateli RP.

Wyrażamy oburzenie na aroganckie zachowanie członków rządu i KRRiT podczas posiedzenia Komisji Administracji i Cyfryzacji w Sejmie, gdzie lekceważono posłów i obywateli domagających się miejsca dla Telewizji Trwam na multipleksie cyfrowym. Krytykujemy premiera Donalda Tuska i prezydenta Bronisława Komorowskiego za rekomendowanie osób kompromitujących proces przyznawania koncesji i publiczne szkalowanie działaczy Telewizji Trwam. Protestujemy przeciw dyskryminacji mediów niezależnych i katolickich przez władze, drwieniu z wartości chrześcijańskich i narodowych, oraz ukrywaniu informacji niewygodnych dla rządu. Jako byli działacze opozycji antykomunistycznej, zobowiązujemy się bronić wolnych mediów i demokracji w Polsce przed autorytarnymi tendencjami obecnej ekipy rządowej. Czytaj więcej

Zdaniem Stowarzyszenia