Ostatnie posiedzenie ZR w mijającej kadencji

Ostatnie posiedzenie ZR w mijającej kadencji

2 czerwca 2023 r. odbyło się ostatnie, w kadencji 2018-2023, posiedzenie członków Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.

Przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu w mijającej kadencji oraz dokumenty na Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego z propozycjami dotyczącymi m.in. klucza wyborczego z wykazem okręgów i przypadających im ilości miejsc mandatowych do Zarządu Regionu na kadencję 2023-2028.

Andrzej Filipczyk, przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej podsumował kampanię wyborczą, informując m.in., że na 169 organizacji związkowych – 146 przeprowadziło wybory w swoich strukturach. Związkowcy łącznie wybrali 164 delegatów, którzy będą ich reprezentować 17 czerwca na XI Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” i wybiorą m.in. władze regionalne na kadencję 2023-2028.

Roman Jakim, przewodniczący ZR przestawił informacje z bieżących prac Prezydium ZR i obrad Komisji Krajowej w Spale, na których m.in. podsumowano negocjacje z Rządem RP ws. postulatów NSZZ „Solidarność”.

Tradycyjnym punktem obrad ZR są informacje o sytuacji w zakładach pracy i działalności NSZZ „Solidarność”, które przedstawiają przewodniczący organizacji związkowych.
Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Łukasz Rzepka poinformował, że pomimo licznych wystąpień i stanowisk kierowanych przez Komisję Zakładową między innymi do Prezesa Rady Ministrów i Parlamentarzystów, a także mocnego stanowiska Prezydium Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” niesprawiedliwy i krzywdzący podział środków na podwyżki w urzędach wojewódzkich nie został zmieniony. W efekcie w części urzędów wojewódzkich – zwłaszcza z zachodniej Polski – na satysfakcjonujące podwyżki mogli liczyć wszyscy pracownicy, a w pozostałych tak jak np. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim niewielką regulacją wynagrodzeń można było objąć tylko część pracowników. Realizując konsekwentnie działania zmierzające do zwiększenia już przyznanej puli środków na regulację wynagrodzeń w PUW w Rzeszowie Komisja Zakładowa podjęła decyzję o przedstawieniu Pracodawcy żądań płacowych w trybie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Muzeum-Zamek w Łańcucie Bożena Lauzer poinformowała, że pracownicy Instytucji Kultury Województwa Podkarpackiego wciąż nie mogą doczekać się podwyżek, co prawda Organizator w korespondencji zapewnia, że:

– sprawa podwyżek jest obecnie rozpatrywana systemowo w odniesieniu do wszystkich instytucji kultury. Aktualnie zebraliśmy informacje dotyczące wynagrodzeń za pierwszy kwartał bieżącego roku. Na podstawie analizy tych danych  przygotowana zostanie propozycja podziału środków.

Przewodnicząca podkreśliła, że poza wymianą korespondencji i kurtuazyjnymi spotkaniami ruchów w sprawie podwyżek nie ma, a wynagrodzenia pracowników kultury spłaszczają się z miesiąca na miesiąc.
Przewodniczący „S” w Zapel Boguchwała Marek Czech poinformował o 10% podwyżkach dla pracowników i staraniach, by zakład został wpisany na listę przedsiębiorstw energochłonnych i objęty pomocą państwa w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu.
Z informacji przekazanych telefonicznie przez Jana Hałasia, przewodniczącego „S” w Browarze Leżajsk wynika, że związki zawodowe negocjują z właścicielem odszkodowania dla pracowników w związku z likwidacją zakładu.

Na zakończenie obrad przewodniczący ZR podziękował ustępującym Członkom ZR za pracę i zaangażowanie na rzecz Związku, wręczając pamiątkowe publikacje książkowe.