Promocja książek „Internowani w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa”

Promocja książek „Internowani w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa”

 W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie,  1 lutego 2023 r. w sali audiowizualnej odbyła się promocja książek „Internowani w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa” w dwóch tomach – „Dzienniki i relacje” i „Wspomnienia”. 

W pierwszych dniach stanu wojennego 126 internowanych z Krakowa i okolic zostało skierowanych do zakładu karnego w Nowym Wiśniczu, ale ze względu na fatalne warunki bytowe, np. brak bieżącej wody i kanalizacji, po dwóch tygodniach przewieziono ich do otwartego rok wcześniej aresztu śledczego w Załężu. W ciągu dziesięciu miesięcy bramę tego więzienia przekroczyło co najmniej 817 internowanych związkowców i liderów opozycji demokratycznej z różnych stron Polski.

W opublikowanym wcześniej I tomie Internowanych w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowaznalazły miejsce dzienniki i relacje dziesięciu autorów, spisywane na bieżąco w stanie wojennym. W drugiej publikacji zamieszczono wspomnienia 31 kolejnych osób. Oba tomy są dokumentem epoki, świadectwem oporu, cierpień, niekończących się protestów w imię zachowania własnej godności i obrony zdobyczy Sierpnia ’81, ale również – radości i nadziei.

Wśród autorów wspomnień są działacze Solidarności z terenu obecnego województwa podkarpackiego.

Spotkanie promocyjne poprowadził dr. Marcin Bukała, historyk IPN w Rzeszowie.

Poniżej fotorelacja z wydarzenia.