„Solidarność” WSK PZL-Rzeszów pełniła straż

„Solidarność” WSK PZL-Rzeszów pełniła straż

Straż przy grobie patrona NSZZ „Solidarność” bł. Jerzego Popiełuszki pełnili  związkowcy z WSK PZL-Rzeszów: Cupryś Zbigniew, Tadeusz Stochła, Antoni Koziarz, Kazimierz Krzyśko, Stanisław Ziobro. Inicjatorem straży w dniach 26-27 maja był Krajowy Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność.