Solidarność WSK PZL-Rzeszów przy grobie naszego Patrona

Solidarność WSK PZL-Rzeszów przy grobie naszego Patrona

22-23 czerwca 2024 roku straż przy grobie błogosławionego Jerzego Popiełuszki pełnili członkowie NSZZ Solidarność z WSK PZL-Rzeszów. Na zdjęciu od lewej: Żuczek Jan, Jakim Stanisław, Sikora Marian, Cupryś Zbigniew. Z drugiej strony obiektywu Ziobro Stanisław.