Przedstawiciele Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność składając życzenia przekazali kwiaty i cegiełkę na wydanie książki wspomnieniowej

Wielkie świętowanie 50-lecia kapłaństwa ks. Stanisława Słowika

Wielkie świętowanie 50-lecia kapłaństwa ks. Stanisława Słowika

W 50 rocznicę święceń kapłańskich ks. Stanisław Słowik odprawił 9 czerwca uroczystą mszę św. w asyście wielu kapłanów w kościele Świętego Krzyża w Rzeszowie. Świątynię szczelnie wypełnili parafianie, zaproszeni goście, przedstawiciele samorządu na czele z marszałkiem W. Ortylem, posłanką na Sejm Ewą Leniart, senatorem Józefem Jodłowskim; dyrektorzy różnych instytucji, przyjaciele, znajomymi – słowem wszyscy, na których drodze przez te pół wieku stanął zasłużony Jubilat. Homilię przypominającą Jego działalność i podejmowane projekty wygłosił ks. Władysław Jagustyn. Rzadko się zdarza, żeby przy jednym nazwisku można było postawić tyle tytułów – kanonik gremialny Kapituły Katedralnej, prałat honorowy Ojca św., pierwszy w Polsce duszpasterz PSP, dyrektor Caritas diecezji rzeszowskiej, proboszcz, ale i przyjaciel, dobra dusza, inicjator i pomysłodawca.
Region Rzeszowski reprezentowali Roman Jakim z Bogumiłą Stec-Świderską, składając życzenia przekazali kwiaty i cegiełkę na wydanie książki wspomnieniowej.
Solidarność rzeszowska nigdy nie zapomni roli jaką odegrał dla całego środowiska działaczy, nie tylko podczas strajku studentów w WSP, czy strajku rzeszowsko-ustrzyckiego, jako inicjator i organizator duszpasterstwa więziennego, czy pierwszy kapłan internowanych w Załężu po 13 grudnia 1981 r., organizator paczek dla więzionych, dostarczający grypsy, ukrywający sztandar Solidarności, odprawiający msze św. za Ojczyznę, autor patriotycznych kazań czy wreszcie zaangażowany w duszpasterstwo ludzi pracy.