Zielony Ład. O skutkach zmiany prawa i wpływie na środowisko

Zielony Ład. O skutkach zmiany prawa i wpływie na środowisko

Fragmenty referatu poseł na Sejm RP Małgorzaty Golińskiej, byłej sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, w którym naświetliła zmiany prawne związane z wprowadzeniem Zielonego Ładu oraz jego wpływie na środowisko. Wystąpienie było jednym z punktów wyjazdowego posiedzenia Zespołu Parlamentarnego ds. rozwoju Podkarpacia, które odbyło się 3 czerwca w Rzeszowie.