Zmarł śp. ks. Stanisław Bełza, emerytowany proboszcz parafii farnej w Rzeszowie

Zmarł śp. ks. Stanisław Bełza, emerytowany proboszcz parafii farnej w Rzeszowie

19 marca 2024 r., w 89. roku życia i w 65. roku kapłaństwa, zmarł śp. ksiądz prałat Stanisław Bełza, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Rzeszowie.

Eksporta do kościoła farnego w Rzeszowie odbędzie się w czwartek, 21 marca 2024 r., gdzie o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św.

Uroczystości pogrzebowe śp. księdza prałata Stanisława Bełzy pod przewodnictwem biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby odbędą się w piątek, 22 marca 2024 r.: o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św. w kościele farnym w Rzeszowie, a następnie odbędzie się pogrzeb na cmentarzu Pobitno przy ul. Lwowskiej 31.

Ks. Prał. Stanisław Bełza – proboszcz parafii farnej w Rzeszowie. Odprawiał msze św. w intencji Ojczyzny. Udzielał wsparcia duchowego i odprawiał msze św. dla uczestników strajku chłopsko-robotniczego w Domu Kolejarza na przełomie 1980 i 81 roku. W stanie wojennym wielokrotnie odwiedzał i posługiwał internowanym przebywającym w Zakładzie Karnym w Załężu. Udzielał schronienia uczestnikom demonstracji. W domu parafialnym przy Farze w latach 1988 – 1989r. odbywały się zebrania nielegalnych jeszcze struktur regionalnych rzeszowskiej „Solidarności”. W kościele farnym nadal, odprawia msze św. w intencji Ojczyzny podczas tradycyjnych solidarnościowych rocznic.
Krajowy Zjazd Delegatów NSZ „Solidarność” w 2009 roku nadał ks. Stanisławowi Bełzie tytuł Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.