Elektroniczna Legitymacja Członkowska

Elektroniczna Legitymacja Członkowska

Zachęcamy niezdecydowanych do składania wniosków o wydanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej (ELC), która jest niezbędna, aby skorzystać z szeregu zniżek skierowanych do Członków NSZZ „Solidarność”.

Koledzy i Koleżanki, Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” realizując Uchwałę programową przyjętą przez Krajowy Zjazd Delegatów w 2014 r., przystąpił do realizacji wdrożenia Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej (ELC).
Zwracamy się za waszym pośrednictwem do wszystkich członków Związku o wypełnienie wniosków o wydanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej, które organizacja zakładowa/międzyzakładowa jest zobowiązana dostarczyć do Zarządu Regionu w Rzeszowie.
Szczegółowych informacji udziela Grażyna Mierzwa, tel. 17 8501434, e-mail: prawnik.rzesz@solidarnosc.org.pl


Do uzyskania legitymacji niezbędne jest CZYTELNE wypełnienie wniosku: imię, nazwisko, pesel, data wstąpienia do NSZZ „Solidarność”, nazwa organizacji i jej numer w rejestrze oraz własnoręczny podpis pod wnioskiem Legitymacja będzie ważna przez rok. Po upływie tego czasu zostanie automatycznie przedłużona po potwierdzeniu przez przewodniczącego przynależności do Związku.

Zachęcamy do wypełnienia aktywnego wniosku o ELC. Niezbędne do tego jest zainstalowanie darmowego programu Acrobat Reader DC, pobranie pliku (poniżej), a przed jego wypełnieniem włączenie funkcji „wpisz i podpisz” dostępnej w prawym pasku menu.

Aktywny wniosek o ELC do pobrania

Udostępniamy również plik w formacie .doc, który można otworzyć za pomocą edytora tekstu:
Wniosek o ELC (Word)