Pomóżmy wstawić witraż polskiej Niepodległości

Struktura i Koszt Witrażu

Każde okno witrażowe podzielone jest na osiem modułów (1,53m2 każdy), z kosztem 8400 zł za moduł.

Jak Możesz Pomóc

Wsparcie finansowe można przekazać na konto Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” - każda wpłata z dopiskiem „witraż” przyczyni się do realizacji tego projektu.

Zaproszenie do Współtworzenia Witrażu

Organizacje Związkowe „Solidarność”, członkowie oraz sympatycy „Solidarności” - dołączcie do naszego projektu finansowania witrażu w świątyni bł. Jerzego Popiełuszki.

Wkład w Dzieło Sztuki

Każdy ofiarodawca zostanie uhonorowany poprzez wpisanie jego imienia na ufundowanym przez siebie fragmencie witrażu, tworząc trwały znak wdzięczności.

Artystyczna Wizja Macieja Kauczyńskiego

Poznajcie wizję artysty plastyka Macieja Kauczyńskiego z Krakowa, nazwaną „Odzyskanie przez Polskę Niepodległości”.

Pomnik Trzech Krzyży Gdańskich

Witraż ukazuje Pomnik Trzech Krzyży Gdańskich - symbol oporu po dramatycznych wydarzeniach w stoczni.

Geneza Solidarności

Scena stoczni w Gdańsku w witrażu przedstawia początek buntu - strajk przeciw reżimowi i narodziny Solidarności.

ks. Jerzy Popiełuszko jako Kapelan Solidarności

Witraż oddaje hołd bł. ks. Jerzemu Popiełuszko, duchowemu patronowi Solidarności.

Pomóżmy wstawić witraż polskiej Niepodległości

Pomóżmy wstawić witraż polskiej                Niepodległości

Zwracamy się z gorącą prośbą do Organizacji Związkowych „Solidarności”, członków i sympatyków naszego związku oraz ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe na zakup do świątyni pw. bł. Jerzego Popiełuszki jednego z modułów witraża polskiej Niepodległości.
Jako ofiarodawcy zostaniemy podpisani na ufundowanym przez siebie witrażu, a nasz wkład w dzieło budowania kościoła będzie stanowił wotum dziękczynne za patrona NSZZ „Solidarność”.

Autor witraża, którym jest artysta plastyk Maciej Kauczyński z Krakowa, nazwał go „Odzyskanie przez Polskę Niepodległości”. Po dramatycznych wydarzeniach kiedy to komunistyczna władza przelała krew Stoczniowców zrodził się opór. W witrażu symbolizuje to Pomnik Trzech Krzyży Gdańskich. W tejże stoczni, można rzec ucieleśnieniu całej Polski, powstał bunt – strajk przeciw reżimowi. Powstał wolny i samorządny niezależny związek Solidarność. A jego kapelanem został właśnie Bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

Powierzchnia każdego okna witrażowego, największego z dotychczas wykonanych podzielona jest na osiem modułów (1,53m2). Koszt jednego wynosi 8400 zł.

Każdego kto zechce pomóc prosimy o wpłaty na konto Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” nr 96 1240 1792 1111 0000 1973 9078 z dopiskiem „witraż”.