O wyborach, manifestacji i referendum

O wyborach, manifestacji i referendum

Rozmowa z Romanem Jakimem, przewodniczącym Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”