Paweł Wdówik – Wystąpienie sekretarza stanu w MRiPS w Sejmie

Opis alternatywny

Paweł Wdówik Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Wypowiedź na posiedzeniu sejmu z 28.10.2020 r.  

Paweł Wdówik – Wystąpienie sekretarza stanu w MRiPS w Sejmie

Paweł Wdówik – Wystąpienie sekretarza stanu w MRiPS w Sejmie