Na stronie pomocy znajdziesz szczegółowe informacje na temat efektywnego tworzenia i zarządzania treściami.

Oto krótkie wskazówki dotyczące kluczowych aspektów publikacji:

Tytuł posta

Tworzenie skutecznego tytułu do posta na stronie serwisu informacyjnego wymaga uwzględnienia kilku kluczowych aspektów, aby przyciągnąć uwagę czytelników i zachęcić ich do kliknięcia. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci stworzyć efektywny tytuł:

 1. Budzenie ciekawości: Tytuł powinien wzbudzać ciekawość i zainteresowanie bez wprowadzania w błąd. Stosuj pytania lub nieoczekiwane zwroty, które skłaniają czytelników do szukania odpowiedzi w treści artykułu.
 2. Konkretność: Tytuł powinien być konkretny i precyzyjnie odzwierciedlać główną treść posta. Unikaj ogólników i staraj się być jak najbardziej specyficzny.
 3. Kluczowe słowa: Włącz kluczowe słowa związane z tematem, które są istotne dla SEO (Search Engine Optimization). Dzięki temu twój post będzie lepiej widoczny w wynikach wyszukiwania.
 4. Korzyści dla czytelnika: Wskazówki, porady lub informacje, jakie czytelnik może uzyskać dzięki przeczytaniu twojego posta, mogą być atrakcyjnym elementem tytułu. Użyj formuł takich jak „Jak…”, „Poradnik…” lub „Dlaczego warto…”.
 5. Używanie liczb: Tytuły zawierające liczby, na przykład „5 sposobów na…”, często są bardziej przyciągające, ponieważ sugerują czytelny, uporządkowany i łatwy do przyswojenia format treści.
 6. Długość: Idealna długość tytułu powinna oscylować wokół 60-70 znaków, co jest optymalne zarówno dla czytelności w przeglądarce, jak i dla SEO.
 7. Emocje: Wzbudzanie emocji, czy to pozytywnych, czy negatywnych, może skłonić czytelników do interakcji z postem. Używaj silnych słów emocjonalnych, ale pamiętaj, by nie przekraczać granicy sensacji.
 8. Testowanie: Nie bój się eksperymentować z różnymi wersjami tytułów i testować, które z nich najlepiej przyciągają czytelników. Narzędzia analityczne mogą tutaj bardzo pomóc w ocenie, które tytuły są najskuteczniejsze.

Tworzenie tytułów to często proces iteracyjny, który wymaga kreatywności i zrozumienia oczekiwań i preferencji Twojej publiczności. Pamiętaj, aby tytuł był nie tylko atrakcyjny, ale też zgodny z treścią i wartościami, jakie reprezentuje Twój serwis informacyjny.

Nieoprawne przykłady tytułów

Aby zoptymalizować tytuł posta, warto uwzględnić wyżej wymienione wskazówki. Oto kilka propozycji poprawionego tytułu, które mogą lepiej przyciągnąć uwagę czytelników i poprawić SEO:

Waldemar Szumny podwyższy wynagrodzenia

 1. Jak Waldemar Szumny zamierza podwyższyć wynagrodzenia: szczegóły planu – ten tytuł budzi ciekawość, informując o zawartości artykułu, a także sugeruje, że czytelnik znajdzie konkretne informacje.
 2. Waldemar Szumny obiecuje wyższe wynagrodzenia: co to oznacza dla pracowników? – dodanie pytania zwiększa zaangażowanie czytelnika, sugerując bezpośredni wpływ na jego życie.
 3. 5 kluczowych faktów o zapowiedzi podwyżek wynagrodzeń przez Waldemara Szumnego – użycie liczby w tytule sprawia, że artykuł wydaje się być dobrze zorganizowany i łatwy do przyswojenia.
 4. Podwyżki wynagrodzeń zapowiedziane przez Waldemara Szumnego: co musisz wiedzieć – ten tytuł podkreśla, że artykuł zawiera istotne informacje, które czytelnik powinien poznać.
 5. Nowa polityka płacowa Waldemara Szumnego: analiza zapowiedzi podwyżek – dodanie słowa „analiza” sugeruje, że artykuł dostarcza dogłębnego spojrzenia na temat, co może przyciągnąć bardziej zainteresowanych czytelników.

Pamiętamy o ofiarach spod Smoleńska 2010 r.

 1. Cześć i pamięć: Wspominamy ofiary katastrofy smoleńskiej z 2010 roku – dodaje ton szacunku i podkreśla element wspomnienia.
 2. 12. rocznica katastrofy smoleńskiej: Pamiętamy o 96 ofiarach tragedii – wprowadza konkretną liczbę ofiar i wskazuje na rocznicę, co zwiększa aktualność i istotność.
 3. Katastrofa smoleńska – pamiętamy: Jak Polska honoruje 96 ofiar? – sugeruje, że artykuł zawiera informacje o sposobach upamiętnienia, co może zainteresować czytelnika.
 4. Tragedia pod Smoleńskiem: Pamiętamy o każdym z 96 bohaterów z 2010 roku – używa słowa „bohaterowie”, co wzmacnia emocjonalny wydźwięk tytułu.
 5. Pamiętamy o ofiarach spod Smoleńska: Oto co musisz wiedzieć o wydarzeniach z 2010 roku – sugeruje, że artykuł dostarcza ważnych informacji, co może przyciągnąć tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej.

Odkłamując historie bohaterów

 1. Marcin Maruszak odkłamuje historię: Nieznani bohaterowie Rzeszowa w świetle dnia” – podkreśla działanie „odkłamywania” i skupia się na lokalnym kontekście, co może przyciągnąć czytelników zainteresowanych historią tego regionu.
 2. Wywiad z Marcinem Maruszakiem: Tajemnice i bohaterowie Rzeszowa, którzy zasługują na pamięć – sugeruje, że artykuł ujawni ciekawe, dotąd nieznane fakty, co wzbudza ciekawość.
 3. Rozmowa z redaktorem naczelnym 'Tajna Historia Rzeszowa’: Odkrywamy zapomnianych bohaterów – kładzie nacisk na proces odkrywania, co może przyciągnąć czytelników zainteresowanych odkryciami historycznymi.
 4. Marcin Maruszak w rozmowie o nieopowiedzianych historiach bohaterów Rzeszowa – zwraca uwagę na unikalne historie, co jest atrakcyjne dla czytelników poszukujących głębszej wiedzy.
 5. Odkrywanie prawdy: Marcin Maruszak i zapomniani bohaterowie w 'Tajna Historia Rzeszowa” – łączy tematykę odkrywania prawdy z lokalnym kontekstem, co może zainteresować zarówno lokalną, jak i szerszą publiczność.

Pomoc społeczna jednoczy siły

 1. Wzmocnienie współpracy w pomocy społecznej: Spotkanie liderów z Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” – ten tytuł podkreśla ideę współpracy oraz wyjaśnia, kto jest zaangażowany w wydarzenie.
 2. Jolanta Haptaś inicjuje zjazd pomocy społecznej: Kluczowe spotkanie w Rzeszowie skupia przedstawicieli z Podkarpacia – ten tytuł wyróżnia lidera inicjatywy oraz geograficzny zakres wydarzenia, zwiększając jego lokalną ważność.
 3. Solidarność w służbie pomocy: Związkowcy z całego Podkarpacia jednoczą siły w Rzeszowie – dodaje kontekst związkowy i regionalny, co może przyciągnąć czytelników zainteresowanych tematyką związkową i społeczną.
 4. Spotkanie przedstawicieli pomocy społecznej w Rzeszowie: Nowe inicjatywy Jolanty Haptaś – skupia się na nowych inicjatywach i roli Jolanty Haptaś, co dodaje osobistego aspektu do wydarzenia.
 5. Przedstawiciele ośrodków i domów pomocy z Podkarpacia spotykają się w Rzeszowie – przegląd inicjatyw – zawiera konkretne informacje o uczestnikach i sugeruje, że artykuł dostarczy przegląd ich inicjatyw.

Każda z tych propozycji stara się uchwycić uwagę poprzez konkretne, emocjonalne lub pytające sformułowania, co może zwiększyć zainteresowanie i klikalność posta.

Zdjęcia

Dodawanie zdjęć do postów, niezależnie od platformy, powinno być przemyślane i zgodne z określonymi zasadami, które zapewniają zarówno atrakcyjność wizualną, jak i zgodność z prawem oraz etyką. Oto kluczowe zasady, którymi warto się kierować przy dodawaniu zdjęć do posta:

 1. Prawa autorskie i licencje: Upewnij się, że masz prawa do używania wszystkich zdjęć, które publikujesz. Obejmuje to zarówno prawa autorskie, jak i zgody osób widocznych na zdjęciach. Jeśli korzystasz ze zdjęć stockowych, sprawdź warunki licencji.
 2. Jakość i rozdzielczość: Używaj zdjęć o nie za wysokiej jakości ale pamiętaj także, że niskiej jakości zdjęcia mogą odstraszyć odbiorców i obniżyć postrzeganą wartość Twojego contentu. Upewnij się, że zdjęcia są optymalnie skalowane i nie są rozmazane. Zdjęcie nie powinno przekraczać 200 kb i rozdzielczości 1920 px. Unikaj innych formatów niż JPG. Jeśli masz zdjęcie w innym formacie to przekonwertuj go JPG.Narzędzie do optymalizacji zdjęć: Link do strony
 3. Dopasowanie do publiczności: Znaj swoją publiczność i dostosuj zdjęcia do jej gustów i oczekiwań. Na przykład, inny rodzaj zdjęć będzie odpowiedni dla profesjonalnego profilu biznesowego, a inny dla luźniejszego, osobistego bloga.
 4. Estetyka i kompozycja: Staraj się, aby zdjęcia były estetycznie dopracowane. Dobrze skomponowane zdjęcie przyciąga uwagę i zwiększa zaangażowanie. Pamiętaj o zasadach kompozycji, takich jak reguła trójek.
 5. Ochrona prywatności: Unikaj publikowania zdjęć, które mogą naruszać prywatność osób trzecich lub ujawniać wrażliwe informacje bez wyraźnej zgody.
 6. Dostosowanie do platformy: Każda platforma ma swoje wymagania dotyczące rozmiaru i formatu zdjęć. Upewnij się, że zdjęcia są odpowiednio przycięte i dostosowane do wymogów platformy, na której zamierzasz je opublikować.
 7. Alternatywny tekst: Dodawaj opisy alternatywne (alt text) do zdjęć, aby uczynić swój content dostępniejszym dla osób niewidomych lub niedowidzących, a także dla lepszego SEO.
 8. Umiejscowienie i liczba zdjęć: Rozważ, gdzie i jak umieszczasz zdjęcia w poście. Zbyt wiele zdjęć może przytłaczać, podczas gdy dobrze umieszczone jedno czy dwa mogą znacznie podnieść wartość treści.

Przestrzeganie tych zasad pomoże w tworzeniu angażujących, estetycznie przyjemnych i prawnych postów, które będą korzystnie odbierane przez odbiorców.

Zdjęcie - nazwa

Nadawanie nazw plikom obrazków przed ich wgraniem na serwer jest istotne, szczególnie dla organizacji, optymalizacji SEO oraz zarządzania plikami. Oto kilka zasad, którymi warto się kierować przy nadawaniu nazw zdjęciom:

 1. Opisowość: Nazwa pliku powinna dokładnie opisywać, co znajduje się na zdjęciu. Jest to przydatne zarówno dla osób zarządzających treścią, jak i dla algorytmów wyszukiwania, które indeksują obrazy na podstawie słów zawartych w ich nazwach.
 2. Używanie słów kluczowych: W nazwie pliku warto umieścić słowa kluczowe związane z tematem zdjęcia lub kontekstem, w jakim zdjęcie będzie używane. To poprawia widoczność zdjęcia w wynikach wyszukiwania.
 3. Unikanie polskich znaków i spacji: Dla lepszej kompatybilności z różnymi systemami operacyjnymi i przeglądarkami, zaleca się używanie angielskich liter, cyfr, myślników (-) oraz podkreślników (_) zamiast spacji czy polskich znaków diakrytycznych.
 4. Krótkość i zwięzłość: Nazwa pliku powinna być stosunkowo krótka, ale dostatecznie opisowa. Zbyt długie nazwy są trudniejsze do przetworzenia i mogą być uciążliwe przy zarządzaniu plikami.
 5. Formatowanie: Przyjęło się, że nazwy plików pisane są małymi literami, co zapobiega problemom z rozróżnianiem wielkości liter na różnych systemach operacyjnych.
 6. Numeracja: Jeśli masz serię podobnych zdjęć, warto użyć systematycznej numeracji, która pomoże zachować porządek i ułatwi identyfikację konkretnych obrazów.
 7. Kontekst użycia: Jeśli zdjęcie ma być używane w konkretnym kontekście, można to odzwierciedlić w nazwie, np. „produkty-bio-sklep”, co dodatkowo pomoże w organizacji plików.

Przestrzeganie tych zasad nie tylko ułatwi zarządzanie plikami na serwerze, ale również pomoże w lepszym pozycjonowaniu zdjęć w wyszukiwarkach internetowych, zwiększając szansę na dotarcie do szerszej publiczności.

Infoserwis

Infoserwis który jest dokumentem pdf należy podzielić na osobne strony.

Jak podzielić dokument PDF na osobne strony przy użyciu darmowego narzędzia:

 1. Wgraj plik PDF:
 2. Podziel plik:
  • Zaznacz opcję „Extract pages” (Wyodrębnij strony).
  • Kliknij przycisk „Split PDF” (Podziel PDF).
 3. Pobierz plik:
  • Po podziale pliku, pobierz go klikając przycisk „Download PDF” (Pobierz PDF).
  • Plik zostanie zapisany na dysku komputera w lokalizacji przez Ciebie wybranej, jako archiwum zip.
 4. Rozpakuj archiwum:
  • Rozpakuj pobrane archiwum zip. Każda strona dokumentu będzie zapisana jako osobny plik PDF.
 5. Wstaw pliki PDF do wpisu:
  • W oknie edycji wpisu wybierz narzędzie „PDF Embedder” (Osadzacz PDF).
  • Wybierz pobrany i rozpakowany plik PDF.
  • Postępuj analogicznie z pozostałymi stronami dokumentu PDF.
 6. Uzupełnij treść zajawki
  • Zajawka powinna zawierać krótkie podsumowanie najważniejszych informacji lub głównych punktów, które zostaną omówione w poście. Wybierz najbardziej przyciągające i istotne fakty.

Tworzenie galerii zdjęć

Instrukcja tworzenia galerii zdjęć przy użyciu wtyczki SimpLy Gallery w panelu administratora WordPress

 1. Dostęp do wtyczki SimpLy Gallery:
  • Przejdź do lewego panelu w obszarze administratora WordPress i znajdź opcję SimpLy Gallery.
 2. Dodawanie nowej galerii:
  • Kliknij przycisk „Add New” (Dodaj nowy).
 3. Tytuł galerii:

Wprowadź tytuł dla nowo tworzonej galerii zdjęć.

 1. Wybór zdjęć i rodzaju wyświetlania:
  • Użyj opcji „Dodaj blok”, aby wybrać sposób prezentacji zdjęć, np. slider, grid, masonry, itd.
 2. Dodawanie mediów:
  • Kliknij „Add Media” (Dodaj media) i wybierz zdjęcia z biblioteki mediów lub użyj metody przeciągnij i upuść, aby dodać zoptymalizowane i odpowiednio nazwane zdjęcia.
 3. Nazewnictwo zdjęć:
  • Upewnij się, że nazwy zdjęć nie zawierają polskich znaków, znaków specjalnych takich jak cudzysłowy. Zamiast spacji użyj podkreślenia dolnego lub myślnika.
  • Nazwa zdjęcia powinna odzwierciedlać jego zawartość.
 4. Tekst alternatywny:
  • Dla każdego zdjęcia uzupełnij tekst alternatywny, który szczegółowo opisuje jego zawartość.
 5. Opis przykładowy:
  • Na przykład, dla zdjęcia upamiętniającego uroczystość ofiar katastrofy smoleńskiej w 2010 roku, opis może wyglądać tak: „Zdjęcie przedstawia uroczystość na wolnym powietrzu, na której grupa ludzi gromadzi się wokół pomnika. Po lewej stronie stoi mężczyzna ubrany w ciemny garnitur i krawat, patrzący na pomnik. Centrum obrazu zajmuje para, mężczyzna w ciemnym płaszczu i kobieta w jasnym płaszczu oraz szarych rajstopach, stojący z rękami złożonymi na wysokości talii. Po prawej stronie, stoi starszy mężczyzna w czarnym płaszczu i szaliku, a za nim dwóch młodych żołnierzy w mundurach ze zniczami w dłoniach. Na pierwszym planie, tuż przed trzema centralnymi postaciami, widać kwiaty oraz wieńce ułożone wokół podstawy pomnika. W tle widoczne są brzozy, spokojne niebo i pojazdy zaparkowane po prawej stronie. Całość wydarzenia odbywa się na trawniku, a osoby w tłumie mają poważne, skupione wyrazy twarzy.
 6. Publikowanie galerii:
  • Po zakończeniu dodawania i opisywania zdjęć, kliknij „Publish” (Opublikuj).
 7. Uzyskiwanie shortcode:
  • Przejdź do „SimpLy Shortcode” w panelu administracyjnym.
  • Skopiuj wygenerowany shortcode do schowka, dwukrotnie klikając na treść pola shortcode.
 8. Tworzenie nowego wpisu:
  • Utwórz nowy wpis nadaj mu nazwę
  • Wybierz pozostałe ustawienia takie jak: data publikacji,obrazek wyróżniający
  • Jako kategoria wybierz Galerie oraz inna dodatkową kategorię jak na przykład Aktualności
  • Wklej uprzenio skopiowany shortcode
  • Opublikuj wpis i podejrzyj go

 

 

 

Streszczenie - zajawka

Tworzenie streszczenia posta, czyli tzw. zajawki, jest istotną częścią procesu publikowania treści. Zajawka to krótki opis lub wstęp do pełnej treści posta, który ma na celu przyciągnięcie uwagi czytelnika i zachęcenie do dalszego czytania. Streszczenie artykułu jest istotne gdyż pojawia się ono pod każdym zdjęciem posta w Aktualnościach i w Ważne na stronie głównej.

Oto, jak możesz stworzyć skuteczną zajawkę:

 1. Podsumowanie głównych punktów: Zajawka powinna zawierać krótkie podsumowanie najważniejszych informacji lub głównych punktów, które zostaną omówione w poście. Wybierz najbardziej przyciągające i istotne fakty.
 2. Budzenie ciekawości: Sformułuj zajawkę w taki sposób, aby wzbudzić ciekawość czytelnika. Zadaj pytanie lub porusz temat, który skłoni do refleksji i chęci zgłębienia tematu.
 3. Styl i ton: Upewnij się, że ton i styl zajawki są zgodne z tonem całego posta. Jeśli post jest luźny i nieformalny, zajawka również powinna to odzwierciedlać.
 4. Długość: Zajawka powinna być zwięzła. Idealnie, gdyby nie przekraczała kilku zdań lub krótkiego akapitu, aby nie zdradzić zbyt wiele i nie zniechęcić do czytania całego tekstu.
 5. Słowa kluczowe: Włącz słowa kluczowe, które nie tylko są związane z tematem posta, ale także pomagają w pozycjonowaniu w wyszukiwarkach internetowych (SEO).
 6. Unikanie spoilerów: Nie zdradzaj wszystkich szczegółów ani zakończenia posta. Zajawka ma zachęcić do lektury, nie zastąpić jej.
 7. Edycja i korekta: Po napisaniu zajawki, przejrzyj ją dokładnie. Sprawdź, czy jest jasna, gramatycznie poprawna i czy nie zawiera błędów.

Audycje radiowe

 1. Tworzenie nowego wpisu
  • W lewym menu panelu administracyjnego kliknij na „Wpisy”, a następnie wybierz „Dodaj nowy”.
 2. Dodawanie tytułu wpisu
  • W polu na górze strony wpisz tytuł swojego wpisu. Upewnij się, że tytuł jest jasny, zwięzły i odpowiada zasadom SEO.
 3. Dodawanie treści wpisu
  • W głównym polu edytora wpisz treść swojego wpisu. Możesz użyć różnych narzędzi formatowania dostępnych w edytorze WordPress, aby poprawić wygląd tekstu.
 4. Dodawanie zajawki
  • Utwórz krótki tekst informujący o czym jest audycja radiowa.
 5. Ustawienie daty publikacji
  • Jeśli chcesz opublikować wpis w innym terminie niż bieżący, kliknij na „Natychmiast opublikuj” obok ikony kalendarza i wybierz żądaną datę i godzinę.
 6. Wybór kategorii
  • W sekcji „Kategorie” po prawej stronie, zaznacz odpowiednie kategorie dla swojego wpisu, w tym przypadku „Aktualności” oraz „Radio audycje”.
 7.  Dodanie pliku dźwiękowego
  • Przewiń stronę w dół do sekcji „Dodaj plik dźwiękowy”, która znajduje się po prawej stronie na samym dole.
  • Kliknij przycisk i wybierz plik dźwiękowy z komputera. Pamiętaj, aby nazwa pliku była zgodna z zasadami SEO, co ułatwi jego znalezienie w wyszukiwarkach.
 8. Dodawanie obrazka wyróżniającego
  1. W sekcji „Obrazek wyróżniający” wpisz w polu wyszukiwania słowo „via”, aby znaleźć odpowiedni obraz. Wybierz obraz, który najlepiej pasuje do tematu wpisu.
 9. Publikacja wpisu
  • Po sprawdzeniu wszystkich informacji i upewnieniu się, że wszystko jest gotowe, kliknij przycisk „Opublikuj” znajdujący się w prawym górnym rogu.

Pamiętaj, aby przed publikacją sprawdzić podgląd wpisu, aby upewnić się, że wszystko wygląda tak, jak powinno. Dzięki tym krokom twój wpis będzie profesjonalnie przygotowany i gotowy do przyciągnięcia uwagi czytelników.

Pomoc