Rabaty na stacjach LOTOS

Rabaty na stacjach LOTOS

Każda osoba posiadająca legitymację członkowską NSZZ „Solidarność”, może za pośrednictwem Przewodniczącego swojej organizacji złożyć wniosek o wydanie karty rabatowej Lotos Biznes.

 • Wydanie i korzystanie z kart jest bezpłatne.
 • Członek może posiadać jedną kartę, wydaną na swoje imię i nazwisko. Miesięczny limit zakupów z rabatem to 2000 zł. Za wydanie i korzystanie z karty nie są pobierane żadne opłaty. Płatność następuje na stacji po cenie
  z naliczonym rabatem – nie są wymagane żadne zabezpieczenia kredytowe ani depozyt. Użytkownik karty ma prawo udostępniać posiadaną kartę dowolnym członkom rodziny w granicach przyznanego limitu zakupów.
 • Każda z kart jest zabezpieczona kodem PIN. Wraz z kartą dostarczamy tzw. PIN startowy; jego zmiana jest możliwa wyłącznie przy pierwszym użyciu karty. Zmianę wykonuje się na stacji paliw prosząc kasjera o wybranie na kasie polecenia „FLOTA zmiana kodu PIN karty LOTOS Biznes”.
 • Dodatkowy rabat 5 gr na litrze każdego paliwa na stacjach MOP przy autostradach i drogach ekspresowych.
 • Karty nie są honorowane w sieci Shell z powodów systemowych.
 • Osoby, które podają przy zamówieniu adres e-mail raz w miesiącu otrzymają na ten adres podsumowanie wydatków przy użyciu karty w poprzednim miesiącu (uwaga – nie jest to rachunek do zapłaty, jedynie zestawienie transakcji). Nie wysyłamy takich zestawień pocztą tradycyjną.
 • Uwaga – oferta przeznaczona jest dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej, do transakcji przy użyciu tych kart nie ma możliwości wystawienia faktury VAT.
 • Testowo włączony jest dodatkowy rabat 10% na produkty Cafe Punkt (gastronomia), z uwagi na testowy charakter tej części oferty, rabat może nie działać na wybranych stacjach.

Obowiązujące procedury otrzymania karty rabatowej LOTOS Biznes:

 1. Warunkiem otrzymania karty rabatowej jest posiadanie legitymacji członkowskiej „S”.
  Wzór wniosku w załączniku lub do pobrania na stronie:

Na wszelkie pytania ws. wydania elektronicznej legitymacji odpowie Grażyna Mierzwa – 17 850 14 34.

 1. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie zał. nr 2, można to zrobić na dwa sposoby:

– każdy indywidualnie wypełnia DRUKOWANYMI LITERAMI dane z ARKUSZA 1, czyli numer ewidencyjny uczestnika= numer legitymacji członkowskiej ( 9 cyfr!), nazwisko, imię, dwa podpisy na dole + pieczątka komisji

– zbiorcze uzupełnienie ARKUSZA 2- dane analogicznie jak w przypadku ARKUSZA 1

W OBU PRZYPADKACH NIE WYPEŁNIAMY RUBRYKI ORGANIZATOR!
Prosimy Komisje, by w pierwszej kolejności uzupełniały ARKUSZ 2 ze zbiorczymi danymi .

 1. Uzupełnione wnioski dostarczamy zbiorczo do sekretariatu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”. Muszą to być oryginały dokumentów, ponieważ trafiają one do LOTOSU.
 2. W przypadku blokady karty, do uzupełnienia jest zał. nr 4 (pieczątka komisji, imię i nazwisko uczestnika, numer ewidencyjny Uczestnika = nr. legitymacji, podpis osoby upoważnionej- przewodniczący lub zastępca), oryginał również trafia sekretariatu ZR.

Poniżej do pobrania wszystkie niezbędne dokumenty oraz dostępne rabaty.

Uwaga! Procedura wydania kart rabatowych LOTOS Biznes i czas realizacji jest uzależniony od ilości wpływających wniosków.

W razie dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu- Joanna Stopyra – 501 791 555 kr.rzesz@gmail.com