Uroczystości pod Krzyżem Milenijnym w Witkowicach

Uroczystości pod Krzyżem Milenijnym w Witkowicach

Tradycyjnie 14 września w Witkowicach, miejscowości leżącej na pograniczu Ropczyc i Sędziszowa Młp., odbyła się uroczystość w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”, wybuchu II wojny światowej i rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Organizatorami byli NSZZ „Solidarność” Oddział Ropczyce oraz Stowarzyszenie Regionalne Ziemi Ropczycko – Sędziszowskiej.

W tym roku ze względu na pogodę, pod Krzyżem odmówiono modlitwę, a w miejscu gdzie zostały umieszczone prochy Katynia, Smoleńska i Turzy złożono kwiaty. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do kościoła parafialnego, gdzie w tych intencjach odprawiona została Msza św., którą koncelebrowali: ks. Wojciech Styczyński, ks. Eugeniusz Miłoś, proboszcz ropczyckiej fary ks. Ryszard Polański, ks. Tadeusz Mieleszko. Uroczystą oprawę mszy stanowiły poczty sztandarowe: ropczyckiego Oddziału „Solidarności”, Cukrowni Ropczyce, Wytwórni Filtrów Sędziszów Młp., Zakładów Magnezytowych Ropczyce, LO Sędziszów Młp. oraz LO Ropczyce. Kolejną częścią uroczystości było spotkanie okolicznościowe w lokalu ropczyckiej „Solidarności”. Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” reprezentowali Marek Hojło, Andrzej Czochara i Adam Stynczyłów.